CAN

Aarhus Universitets segl

Amber

Amber er et tre-årigt fælleseuropæisk projekt, der handler om at forvalte de mange spærringer i EU-vandløb på en fornuftig måde.

Et af de allermest truede habitats-typer i verden og dermed de tilknyttede dyregrupper er frit-strømmende vandløb. Når et vandløb opdæmmes eller bare spærres, påvirker det hele økosystemet, og det er efterhånden veldokumenteret, hvor ødelæggende spærringer er.

 

I EU findes der millioner af kunstige små og store spærringer, lige fra store vandkraftværker til små vejunderføringer. En stor del af disse er ikke i funktion længere eller er forældede. At finde disse og få dem fjernet vil betyde et kæmpeløft for biodiversiteten og øge habitaterne betydeligt. Derfor vil AMBER sætte fokus på spærringer, først og fremmest gennem et EU-atlas, hvor vi forsøger at få de fleste spærringer registreret.

I første omgang er atlasset bygget op fra data leveret fra hvert medlemsland, men der er også et citizen-science aspekt i projektet, hvor man kan downloade en app (Barrier-tracker) og dermed direkte indrapportere spærringer til databasen.

Projektet forsøger også at udvikle en række hjælpemidler (tools), der kan gøre beslutningsprocesserne og selve projekterne omkring sanering eller fjernelse af opstemninger mere effektive. Der bliver fx eksperimenteret med at anvende eDNA til at monitere fiskebestanden oven for og neden for opstemninger og droner til at kortlægge vandløbenes fysiske forhold op- og nedstrøms.

I Danmark arbejder vi mest med at dokumentere den økologiske effekten af spærringsfjernelse. Vi er i den unikke situation at mange af spærringerne i de danske vandløb er blevet fjernet eller bliver det snart. Det gør Danmark til noget helt specielt i EU, hvor der stadig bygges nye opstemninger i de fleste lande.

Læs mere på den internationale hjemmeside for projektet.


Foto: Jan Nielsen