CAN

Aarhus Universitets segl

Modelsystem til konsekvensvurdering i naturforvaltning

Effektvurdering af forskellige jagtforvaltningstiltag ved brug af agent-baseret modellering

Komplekse samspil mellem dyr, landskaber og menneskelige aktiviteter, gør det ofte svært at forudsige konsekvenserne af forskellige forvaltningstiltag. I dette projekt udvikler vi modeller der kan redegøre for vekselvirkningerne mellem natur og samfund. Disse modeller kan anvendes som et effektivt værktøj til at træffe kvalificerede beslutninger i naturforvaltningen.

 

Formål

At udvikle et effektivt modelværktøj til at forudsige konsekvenserne af forskellige jagtrelaterede forvaltningstiltag på jagtudbyttet af jagtbare gåsearter.

Projektbeskrivelse

I moderne adaptiv vildtforvaltning er evnen til at træffe kvalificerede beslutninger dybt afhængig af pålidelige effektvurderinger af de valgte forvaltningstiltag. I komplekse socio-økologiske systemer som eksempelvis jagtforvaltning, er det ofte nødvendigt at teste en bred vifte af mulige forvaltningsscenarier på regional skala, hvilket i praksis udelukker en ren eksperimentel tilgang til systemet. Agent-baserede modeller er i denne forbindelse et vigtigt værktøj. Disse modeller kan laves ekstremt fleksible og dynamiske, inkludere interaktioner mellem mange arter, aktører og de omkringliggende omgivelser, og er oftest rumligt eksplicitte så resultaterne kan overføres direkte til den virkelige verden. Disse styrker gør det muligt at afprøve og teste forskellige forvaltningsscenarier på realistisk vis, og forudsige effekten af disse tiltag på alle arter og aktører (her gæs og jægere) i det samlede system.

 

I dette projekt demonstreres potentialet for agent-baserede modeller som et værktøj for adaptiv gåseforvaltning, ved at forudsige hvordan forskellige forvaltningstiltag (jagtsæsonens længde, jægernes organisering, jagtkvoter osv.) påvirker udbyttet af de jagtbare gåsearter. Udviklingen af en sådan socio-økologisk model som inkorporerer både landskabet, vildtet og jægerne kan fremadrettet være et nyttigt værktøj for interessenter og beslutningstager til at vurdere konsekvenserne af forskellige forvaltningstiltag på det komplekse samspil mellem dyr, mennesker og deres omgivelser.

Publikationer og henvisninger