CAN

Aarhus Universitets segl

Hedepletvinge

Adaptiv forvaltning af hedepletvinge

Hedepletvinge er en truet sommerfugl i Danmark og Nordvesteuropa som helhed. Adaptiv forvaltning tages i brug for at lave en effektiv prioritering af indsatsen for at genoprette bestanden i Nordjylland.

Formål

At tilvejebringe systematisk indsamlede data for at kunne identificere den optimale naturpleje for Hedepletvinge på forskellige danske lokaliteter.

Projektbeskrivelse

Meget tyder på, at en adaptiv tilgang til forvaltning kan være gavnlig for arter i tilbagegang. Her er udfordringen i højere grad at få skabt opmærksomhed om risikoen for uddøen og vigtigheden af at gribe ind i tide. Dette gælder især for hvirvelløse dyr som insekter, der ikke har haft den samme bevågenhed i befolkningen som fugle og pattedyr. Det er sikkert også noget af grunden til, at Danmark har mistet mere end hver tiende af sine dagsommerfuglearter på de sidste halvtreds år. Dagsommerfuglen Hedepletvinge er en oplagt case til at udvikle adaptiv forvaltning i Danmark på grund af det store engagement, der er for arten, dens kritiske bestandsstatus og de internationale forpligtelser, Danmark har for at sikre levedygtige bestande af arten. I de seneste årtier er der brugt mange millioner kroner på at gennemføre naturpleje i Danmark. Desværre er der ofte ikke indsamlet systematisk dokumentation for effekten af indsatsen.

Det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA) rummer desværre ikke mulighed for at dokumentere effekterne af en konkret naturindsats udført lokalt eller at udrede årsags-virkningssammenhænge. Dette projekt søger at skabe et eksperimentelt baseret vidensgrundlag for den fremtidige forvaltning af Hedepletvinge.

I dette projekt vil der blive arbejdet med Hedepletvinge i 10 værkstedsområder fordelt på artens samlede udbredelse i Danmark. Vi vil analysere de systematisk indsamlede data for at kunne identificere den optimale naturpleje for Hedepletvinge på forskellige danske lokaliteter.

Publikationer og henvisninger

Tjørnløv, R.; Kissling, W.D.; Barnagaud, J.Y.; Bøcher, P.K. and Høye, T.T. (2015) The effects of spatial scale and site on resource selection of an endangered, sedentary butterfly. Journal of Insect Conservation 19(2), 377-391.

Brunbjerg, A.K.; Høye, T.T.; Eskildsen, A.; Nygaard, B. Damgaard, C.F. & Ejrnæs, R. (2017) The collapse of marsh fritillary (Euphydryas aurinia) populations in Denmark associated with declining host plant. Biological Conservation.