CAN

Aarhus Universitets segl

Kronvildt - viden, værdier og værktøjer


Foto: Hans Peter Hansen

Kronvildtforvaltningsforsøg på og omkring Ovstrup Hede

Baggrund og formål

Forvaltningen af den danske bestand af krondyr (Cervus elaphus), har i årevis været et kontroversielt område i dansk naturforvaltning. Kombinationen af modstridende opfattelser og en stigende population af kronvildt har resulteret i, at der endnu ikke er udviklet en langsigtet, bæredygtig forvaltningsplan for kronvildtet. Tværtimod har konflikt-niveauet været tiltagende mellem de forskellige interesser. På den baggrund er formålet med projektet at afsøge mulighederne for at etablere et mere bæredygtigt og konstruktivt alternativ til den nuværende forvaltning.

Projektbeskrivelse

Projektet, der er blevet til på initiativ af – og i tæt samarbejde med – Aage V. Jensen Naturfond, søger at skabe grobund for en fælles, socialt forankret forvaltning af bestanden af kronvildt på og omkring Ovstrup Hede. Deltagerne i projektet er jægere og lodsejer samt andre interesserede borgere i lokalområdet.

Med afsæt i deltagernes værdier, erfaringer, viden og eventuelle bekymringer samt ved inddragelsen og skabelsen af relevant viden vil projektet forsøge at skabe fælles visioner og løsningsforslag til en alternativ kronvildtforvaltning på og omkring Ovstrup Hede. Via en tilnærmelsesvis ligeværdig og inkluderende involvering af borgere i området søges der etableret en social læring, som på sigt skal bidrage til samskabelsen af en langsigtet og mere bæredygtig kronvildtforvaltning.

Baseret på en eksperimenterende tilgang er ambitionen for projektet at sikre såvel den sociale som den formelle legitimitet. I projektet fokuseres på to overordnede sæt af aspekter, som hver især adresserer centrale problemstillinger i relation til kronvildtforvaltningen:

Projektets tidsramme: 2018 – 2023.

Dataindsamling foretages i jagtsæsonerne 2018/19, 19/20, 20/21, 21/22 og 22/23. Projektet afrapporteres endeligt i 2023.

Deltagere

Ekstern samarbejdspartner

Projektfinansiering

Projektet finansieres af: