CAN

Aarhus Universitets segl

Socioøkonomiske, rekreative og kommunikationsmæssige aspekter

Kronvildtforvaltningen i Danmark er i dag stærkt politiseret, og der er mange interesser, som med forskellige forståelser og ud fra forskellige socioøkonomiske og rekreative ønsker og behov forsøger at påvirke kronvildtforvaltningen og udfordre legitimiteten af den vidensproduktion omkring kronvildtet, som pågår. Problemet er, at politiseringen af kronvildtforvaltningen og den tilhørende forskning også udgør en barriere for at kunne udvikle forvaltningen i en mere bæredygtig retning.

En bæredygtig kronvildtforvaltning i Danmark er derfor afhængig af, at både de direkte og de indirekte berørte aktører er i stand til at samarbejde med hinanden internt såvel som på tværs, og – i den udstrækning vi ikke har et tilstrækkeligt legitimt vidensgrundlag – også med forskere.


Foto: Hans Peter Hansen