CAN

Aarhus Universitets segl

Metode

Som nævnt ovenfor indgår henholdsvis de sociale og vildtbiologiske aspekter i projektet. Styrken ved at inkludere begge sæt af aspekter i projektet er, at de i en vekselvirkning kan informere hinanden. Med henblik på at udvikle en kronvildtforvaltning omkring Ovstrup Hede, som er baseret på et fælles værdigrundlag, herunder en integration af den nødvendige og relevante legitime viden, igangsættes et dialogforløb. Dialogforløbet baseres på dokumenterede erfaringer fra en række tilsvarende dialogforløb i ind- og udland og sigter på at skabe maksimal legitimitet og ejerskab via sociale læringsprocesser. Desuden vil den viden, som anvendes og eventuelt tilvejebringes, være tilpasset den konkrete lokale kontekst, hvilket øger chancen for, at den rent faktisk også vil få en produktiv effekt. Forløbet strækker sig over en periode på fire år og dokumenteres løbende skriftligt. Den skriftlige dokumentation indgår som datagrundlag for analyser undervejs samt for projektets konklusioner og eventuelle opfølgninger.

Dialogforløbets fire faser vil være delvis overlappende, men indeholder grundlæggende følgende elementer:

  1. En kortlægning af oplevende problemer omkring kronvildtforvaltningen samt formuleringen af de ønsker, der eksisterer til målsætningerne for den fremtidige forvaltning.
  2. Udvikling af planer for implementeringen af de konstaterede målsætninger samt en kortlægning og prioritering af den ekspertise og viden, som er nødvendig for nå de formulerede målsætninger.
  3. Implementering af planer samt en igangsættelse af eventuelle videnskabelige undersøgelser og monitering.
  4. En evaluering og eventuel opfølgning på forløbet samt en offentliggørelse af resultater i skriftligt form såvel som via en offentlig konference.


Foto: Peter Staunsbjerg