CAN

Aarhus Universitets segl

Biologiske aspekter

Når det gælder de konkrete vildtbiologiske aspekter, mangler der i dag viden på en række områder, herunder:

  1. betydningen af forskellige afskydningsstrategier,
  2. muligheder for at minimere markskader,
  3. kronvildtets fødepræferencer og habitatudnyttelse,
  4. aldersbestemmelse af dyr i relation til bestandssammensætninger.

Projektet rummer potentialet for, som et forsøg i privat ejerregi, både at skabe konkret ny viden om kronvildtet, men også ved sin eksemplariske karakter at bidrage med forslag til den fremtidige nationale forvaltning baseret på forsøgets konkrete erfaringer. Forudsætningen er imidlertid, at den konkrete forvaltning og de vildtbiologiske aspekter integreres på en måde, som skaber både legitimitet og vilje til at tage ansvar, ikke mindst blandt de jægere og lodsejere som skal implementere forvaltningen. Dette forudsætter etableringen af et fælles værdigrundlag.


Foto: Peter Staunsbjerg