CAN

Aarhus Universitets segl

Internationalt datacenter for gæs

Internationalt datacenter for ‘AEWA European Goose Management Platform’: fagligt input til adaptiv forvaltning af gæs

En række gåsebestande i Europa stiger kraftigt i antal og forårsager problemer for landbrug, sårbar natur og flysikkerhed. Andre bestande er i tilbagegang. Der er behov for en internationalt koordineret og aftalt adaptiv forvaltning af bestandene. Baseret på erfaringerne fra den første adaptive plan for kortnæbbet gås har Vandfugleaftalen (AEWA) etableret en platform for international forvaltning af en række gåsebestande. Aarhus Universitet er datacenter for dette initiativ.


Formål

Formålet for datacenteret under European Goose Management Platform (EGMP) er at indsamle informationer om den nuværende status og udbredelse af gåsearter og –bestande omfattet af Vandfugleaftalens initiativ. Informationen inkluderer bestandsstørrelser, demografi, jagtdata og socioøkonomiske data. Datacenteret skal endvidere levere årlige vurderinger og fremskrivninger af optimale jagtstrategier til anvendelse i den årlige adaptive beslutningsproces i den internationale arbejdsgruppe for EGMP.

Datacenteret samarbejder med medlemslandene, der indgår i EGMP. Datacenteret anvender state-of-the-art prediktive bestandsmodeller og dynamisk programmering til vurderinger og optimeringer.

Projektbeskrivelse

Vandfugleaftalens medlemslande har givet Vandfugleaftalens sekretariat mandat til at facilitere dannelsen af en fælles europæisk gåseforvaltningsplatform (AEWA EGMP; Resolution 6.4., Meeting of the Parties, Bonn, november 2015). Den skal sikre en bæredygtig udnyttelse af bestandene og levere løsninger på de stigende problemer forårsaget af gæs. For at støtte overvågningen af bestandene og vurderinger til brug for beslutningstagen har Vandfugleaftalens sekretariat og Aarhus Universitet indgået en samarbejdsaftale om, at AU skal fungere som datacenter for EGMP. EGMP datacenteret er etableret med virkning fra januar 2017. AU teamet består i dag af en leder, en fuldtids koordinator til at indsamle data og koordinere overvågning, to modellører og flere biologer, som bidrager med data og analyser.

Et internationalt gåse-modelleringskonsortium medvirker til udvikling af integrerede populationsmodeller for de bestande, som i øjeblikket er inkluderet under EGMP, nemlig Svalbardbestanden af kortnæbbet gås, skovsædgås, bramgås (3 bestande) og den nordvesteuropæiske bestand af grågås. De videnskabelige institutioner, som er involveret, er: Aarhus Universitet, Wageningen University, Netherlands Institute of Ecology (NIOO), ALTERRA, SOVON, Holland, Office Français de la Biodiversité, Frankrig, INBO, Belgien, LUKE, Finland og Exeter University, UK. Aarhus Universitet er ansvarlig for koordinering af arbejdet.

Relevant læsning

Goose Management: From local to flyway scale. Special Issue of the scientific journal Ambio (Supplement, March 2017, guest editors A.D. Fox and J. Madsen).

De årlige afrapporteringer fra EGMP Datacenteret bliver løbende lagt på EGMP’s hjemmeside.