CAN

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Internationalt datacenter for gæs

Internationalt datacenter for ‘AEWA European Goose Management Platform’: fagligt input til adaptiv forvaltning af gæs

En række gåsebestande i Europa stiger kraftigt i antal og forårsager problemer for landbrug, sårbar natur og flysikkerhed. Der er behov for en internationalt koordineret og aftalt adaptiv forvaltning af bestandene. Baseret på erfaringerne fra den første adaptive plan for kortnæbbet gås har Vandfugleaftalen iværksat en platform for forvaltning af en række gåsebestande. Aarhus Universitet er datacenter for dette nye initiativ.

 

Formål

Formålet for datacenteret under European Goose Management Platform (EGMP) er at indsamle informationer om den nuværende status og udbredelse af gåsearter og –bestande omfattet af Vandfugleaftalens initiativ. Informationen inkluderer bestandsstørrelser, demografi, jagtdata og socioøkonomiske data. Datacenteret skal levere årlige vurderinger og fremskrivninger af optimale jagtstrategier til anvendelse i den årlige adaptive beslutningsproces i den internationale arbejdsgruppe for EGMP.

Datacenteret samarbejder med medlemslandene, der indgår i EGMP. Datacenteret anvender state-of-the-art prediktive bestandsmodeller og dynamisk programmering til vurderinger og optimeringer.

Projektbeskrivelse

Vandfugleaftalens medlemslande har givet Vandfugleaftalens sekretariat mandat til at facilitere dannelsen af en fælles europæisk gåseforvaltningsplatform (AEWA EGMP; Resolution 6.4., Meeting of the Parties, Bonn, november 2015). Den skal sikre en bæredygtig udnyttelse af bestandene og levere løsninger på de stigende problemer forårsaget af gæs. For at støtte overvågningen af bestandene og vurderinger til brug for beslutningstagen har Vandfugleaftalens sekretariat og Aarhus Universitet indgået en samarbejdsaftale om at AU skal fungere som datacenter for EGMP. EGMP datacenteret er etableret med virkning fra januar 2017, og en fuldtids koordinator er ansat til at koordinere indsamling, organisering og syntetisering af data. AU har indgået en teknisk samarbejdsaftale med US Geological Survey til at støtte modeludvikling.

Et international gåse-modelleringskonsortium er under opbygning i foråret 2017, til styrkelse af samarbejdet om udvikling af integrerede populationsmodeller for de bestande som i øjeblikket er inkluderet under EGMP, nemlig Svalbardbestanden af kortnæbbet gås, skovsædgås, bramgås (3 bestande) og den nordvesteuropæiske bestand af grågås. De videnskabelige institutioner, som er involveret, er foreløbig: AU, Wageningen University, Netherlands Institute of Ecology (NIOO), ALTERRA, SOVON, Holland og ONCFS, Frankrig. AU ser ansvarlig for koordinering af arbejdet.

I 2017 etableres overvågningsnetværker for de deltagende lande i samarbejde med International Waterbird Census under Wetlands International og andre dataholdere. Datacenteret skal udvikle databaser og GIS-platforme til lagring og visualisering af data og til sikring af dataflow fra nationale og internationale kilder til centeret og vice versa.

Relevant læsning

Goose Management: From local to flyway scale. Special Issue of the scientific journal Ambio (Supplement, March 2017, guest editors A.D. Fox and J. Madsen).