Aarhus University Seal

Citizen Science i Midten

Aarhus Universitet, Central Denmark EU Office og ITK - Aarhus Kommune inviterer interessenter i Midtjylland til symposium med tværsektorielle drøftelser af de gevinster, vi hver især og sammen kan se ved at bedrive citizen science - borgerdrevne og -involverende videnskabelige processer, som både offentlige myndigheder, virksomheder, civilsamfund, forskningsinstitutioner og borgerne selv får udbytte af. Dette kan fx være i form af kommuners bedre indsigt i borgernes liv, forskningsmiljøers adgang til større populationer og flere medspillere til fx dataindsamling, ligesom også borgerne selv kan opleve at blive mere vidende og kompetente inden for et givent felt og derigennem øge deres medindflydelse.

Dagen vil starte med en række oplæg: hvad er citizen science, hvilke konkrete eksempler kender vi, og hvordan kan borgerinddragelse i forskning finansieres gennem projektansøgninger. Efter frokost vil deltagerne blive fordelt på fagspor, hvor kommende samarbejdsmuligheder kan drøftes. Formålet er at samle interessenter og sammen skabe fundamentet for fremtidens citizen science initiativer i Midtjylland.

For hvem:
At arbejde med citizen science er et relevant redskab for forskningsinstitutioner, kommuner og regionale aktører, museer, erhvervsliv og civilsamfund. 
Dette symposium er derfor rettet mod kommunale og regionale medarbejdere, forskere, kulturaktører, erhvervsliv og civilsamfund, der arbejder med eller kunne forestille sig at implementere projekter med citizen science i Region Midt. Vi anbefaler, at man tager afsted med en kollega for at sikre fælles intern sparring efterfølgende.

Temaer på dagen (ved tilmelding vælges ind på emne):

 • Biodiversitet
 • Digitalt medborgerskab
 • Fødevarer
 • Klima & grøn omstilling
 • Kultur & demokrati
 • Sundhed & velfærd

Program og se præsentationsslides


Slides fra dagen

Formiddagsslides (Citizen science introduktion, inspirationsoplæg og finansiering)

Eftermiddagsworkshops: 


Tid Programpunkt
09:00-09:30 Ankomst, registrering og kaffe
09:30-10:00

Velkomst 

 • Dekan Maja Horst, Arts fakultetet, Aarhus Universitet byder velkommen fra forskervinklen
 • Aarhus Byrådsmedlem Jesper Kjeldsen byder velkommen fra myndighedsvinklen
 • Dansk Industri chefkonsulent Kitt Bell Andersen byder velkommen fra erhvervslivsvinklen
10:00-11:00

Introduktion og inspirerende showcases: 

 • Kort introduktion om Citizen Science (Gitte Kragh, Aarhus Universitet)
 • Biodiversitet: DTU Aqua projekter, bl.a. Fangstjournalen (Christian Skov, DTU Aqua)
 • Digitalt medborgerskab: SHAPE (Peter Danholt, Aarhus Universitet)
 • Fødevarer: Living Labs (European Network of Living Labs og A Soil Deal for Europe Living Labs), Agroøkologi (Martin Hvarregaard Thorsøe, Aarhus Universitet)
 • Klima & grøn omstilling: AURORA (Zhe Zhang, Aarhus Universitet)
 • Sundhed & velfærd: Giv de unge ordet (Ulrik B. Kirk, Aarhus Universitet & Kristian Oddershede, At Være Ung)
 • Kultur & demokrati: DIME (Laura Bjørnevad-Ahlqvist/ Andres Dobat, Aarhus Universitet)
11:15-12:00

Finansieringsmuligheder for citizen science aktiviteter:

 • EU finansieringsmuligheder: Central Denmark EU Office (Mathilde Dam)
 • Danske finansieringsmuligheder: 
  • Introduktion
  • Augustinus Fonden (Mette-Astrid Jessen, seniorrådgiver inden for kulturarvsforskning, kulturhistoriske museer og scenekunst)
  • Novo Nordisk Fonden (Janus Porsild Hansen)
12:00-12:45 Frokost og mulighed for at netværke
12:45-14:15

Temaworkshops

Biodiversitet - se slides her

Digitalt medborgerskab - se slides her

Fødevarer - se slides her

Klima & grøn omstilling - se slides her

Kultur & demokrati - se slides her

Sundhed & velfærd - se slides her

14:15-14:30 Afrunding og tak for i dag

Programmet opdateres løbende.