Aarhus University Seal

Fritidsforsker for en dag 2024 på DOKK1

Forskerne har brug for din hjælp!

Kom og bliv fritidsforsker sammen med danske forskere!

Aarhus Universitet, Aarhus Hovedbibliotek (DOKK1) og en række borgerinddragende forskningsprojekter inviterer til ’Fritidsforsker for en dag’ søndag den 21. april 2024 kl. 11-15.

Hjælp forskerne ved at deltage i en række spændende projekter, når du er 'Fritidsforsker for en dag'  - også i fremtiden, hvis du har lyst.

Projekter og program for dagen - kom og vær med!

Deltagende projekter

Projektbeskrivelser

Aurora

PROJEKT: AURORA er et europæisk citizen science-projekt, der har til formål at engagere borgerne i den grønne omstilling gennem energifællesskaber. I energifællesskabet får borgerne mulighed for at crowdfunde installationen af solcelleanlæg på taget af Aarhus Universitet, være med til at designe en energitracker-app og få adgang til energirelaterede diskussioner og workshops.
AKTIVITET: Dette års aktivitet fokuserer på at forstå energi- og varmebehovet i hjemmet. Deltagerne får lov til at låne et smart termisk kamera, som kan monteres på deres smartphones, så telefonen bliver til et termisk kamera. Med det kan deltagerne gå rundt i bygningerne og tage termiske billeder for at se termiske lækager (normalt omkring vinduesrammer eller dørkarme), hvor isoleringen er svag, og varmen slipper ud af rummet.

DIME (Digitale Metaldetektorfund)

PROJEKT: På DIME kan du registrere dit metaldetektorfund og på den måde deltage i det arkæologiske arbejde i Danmark. Hvert år registreres mange hundrede levn fra fortiden af metaldetektorbrugere, der traver de danske marker tynde - levn, som sandsynligvis ellers ville være gået tabt ved pløjning eller tidens tand. En vigtig del af arkæologens arbejde er at forsøge at forstå hvilke genstande, der er tale om: Hvad blev de brugt til? Af hvem? Og hvad betød de for fortidens mennesker? Derfor følges det indledende fund op af fortolkninger, der sammen gør fortiden levende.

AKTIVITET: Vi vil gerne invitere de besøgende til at deltage i fortolkningen af fundene ved at skrive, tegne eller fortælle en historie, der tager udgangspunkt i genstanden og den historiske kontekst.

EPIC-WE

PROJEKT: EPIC-WE er et Europe Horizon projekt der inviterer unge mennesker (16-25 år) til styrket deltagelse i kulturliv og kreative industrier og til gennem spiludvikling at være medskabere af europæisk kultur og kulturarv. I projektet samarbejder universiteter, kulturorganisationer, kreative industrier og unge mennesker om at udvikle og afprøve nye deltagelses- og kulturformer i form af kulturspil skabt gennem kulturelle game jams. I alt udvikler unge 84 kulturspil i 12 kulturelle game jams. Den danske EPIC-WE kulturhub er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, ARoS, Filmby Aarhus og unge på tværs af kunst, spiludvikling, kultur og design. Lignende EPIC-WE kulturhubs kører i Holland og Portugal.

AKTIVITET: 3 aktiviteter - hver aktivitet tager ikke længere end 15 minutter - men man må meget gerne blive meget længere!

1) Metode-jam: At spildesigne med/for kultur. Kom, oplev og afprøv nogle af projektets kutlurelle spilmetoder - tag din yndlingsmetode med hjem og/eller få en snak om hvordan projektets metode kan bringes i anvendelse på tværs af discipliner, sektorer og kontekster.

2) Co-jam: At lave kulturspil. Kom, oplev og bidrag til udviklingen af et kulturspil som deltagerne sammen skaber i løbet af dagen - put kunsten i spil og/eller få en snak om hvordan projektet anvender game jams med unge til kulturudvikling, spilinnovation og forskningsprodukter.

3) Projekt-jam: Kulturhubs, kulturelle game jams og Europæisk kulturudvikling gennem spiludvikling. Kom og få indblik i projektets metoder, modeller og produkter 'på den store klinge' - Få en snak med leder af EPIC-WE projektet Rikke Toft Nørgård om projektets ambitioner, visioner, produkter og resultater.

FoodCLIC

PROJEKT: FoodCLIC er et EU-projekt der sigter mod at skabe retfærdige og bæredygtige fødevaresystemer rundt om i Europa. Fra 2022 til 2027 forbinder FoodCLIC mennesker og politikker fra forskellige sektorer med henblik på at transformere fødevaremiljøer og fødevaresystemer og sikre, at alle har sund og bæredygtig mad tilgængelig.
AKTIVITET: Deltag i en workshop der har til opgave at fintune interventioner i det aarhusianske fødevaresystem. Du kan være med til at forme fremtiden for fødevaresystemet med dine idéer til aktiviteter og tiltag, som skal skubbe det nuværende fødevaresystem mod en mere retfærdig og bæredygtig fremtid. Ved workshoppen vil der blive arbejdet inden for de 4 temaer: "Den fælles retning for fødevaresystemet", "Maddannelse", "Fremtidens grønne tallerken", og "Hvor kommer maden fra?". Deltag og få mulighed for at sige din mening til gavn for fødevaresystemet!

Giv de Unge Ordet / At Være Ung

PROJEKT: Den frivillige forening At Være Ung og forskningsprojektet Giv De Unge Ordet vil introducere jer for et spændende dialog-spil, som er udviklet i samarbejde med unge som led i et Citizen Science projekt, og nogle dygtige spildesignere. Spillet og rammende omkring kan benyttes af folk i alle aldre og vi glæder os til at spille med jer. 
At Være Ung er en frivillig forening der hjælper unge med alt fra gode råd til at flytte hjemmefra til trivsel og mental sundhed, alt sammen under et stærkt samarbejde med forskerningsprojektet 'Giv De Unge Ordet', der forsker i kommunikation med unge og unges mentale helbred.
Giv De Unge Ordet var et forskningsprojekt, der forskede i kommunikation med unge og om unges mentale sundhed, finansieret af Novo Nordisk Fonden.
AKTIVITET: Kom og vær med til et hyggeligt samtalespil, som er udarbejdet i et Citizen Science projekt og giver anledning til gode snakke mellem venner eller nye mennesker man ikke har nået at blive venner med endnu ;-)

Retro

Projekt: Digitalisering af kommunalbestyrelsernes forhandlingsprotokoller gør dem mere læselige, søgbare på fuldtekst, og tilgængelige for hvermand igennem projektets hjemmeside. RETRO vil betyde, at et væld af nye studier bliver mulige for forskere, studerende og borgere, når spørgsmål om lokale som nationale forhold stilles til Danmarks historie.
AKTIVITET: Prøv at segmentere og transskribere en sides gammeldags håndskrift

Søer i Fritiden

PROJEKT: Gennem Citizen Science -projektet ”Søer i fritiden” får man muligheden for at blive klogere på vandkvaliteten og plante- og dyrelivet i vores ca. 200.000 danske søer og vandhuller. Projektet tilbyder frem til 31. marts 2025 en række spændende aktiviteter spækket med masser af læring målrettet børn og unge i SFO'er, på naturskoler, i frivillige foreninger, på biblioteker og sammen med familien. Samtidig hjælper deltagerne forskerne med at samle data og ny viden om de danske søers vandkvalitet. Projektet er finansieret af Villumfonden og ledet af Syddansk Universitet.
AKTIVITET: Vær med til at undersøge livet og vandet i søer.

Flere projekter og specifikke aktiviteter tilføjes løbende.