Aarhus Universitets segl

Kampagnemål

Den foreslåede DISCO-2 satellit vil i ren hardware koste omkring 2,4 mio kr.
Dette inkluderer opsendelsen, en jordstation og selve satellitten.
Med grundfinancieringen fra Industriens Fond på 800.000 kr manglede vi dermed ca. halvanden million kr.
I efteråret 2021 modtog vi yderligere 800.000 kr fra Thomas B. Thriges Fond, hvilket betød, at vi manglede ca. 600.000 kr.

Med crowdfunding kampagnen forsøgte vi dermed, at indsamle de manglende midler der skulle til for at realisere denne mission.

Målet var: 900.000,00 danske kroner


Målet var sat højere end de 600.000 kr vi manglede, da det eksterne firma der bruges til crowdfundingkampagnen tager er provissionsbeløb for håndteringen og der skal betales moms af det indsamlede beløb.


Kampagnen havde dog ingen øvre grænse, da ekstra midler i første omgang kunne bidrage til træningsmateriale i form af enkeltkomponenter (eksempelvis: satellitcomputer til udvikling af software og tests, radio og antenne til test af kommunikation og procedure, en satellitskal til undervisning og træning i at samle en satellit osv). Hvis det havde gået over alt forventning ville overskydende midler gå til DISCO programmet og dermed fremtidige satellitter.

Hvis vi ikke nåede målet, ville missionen blot blive nedskaleret tilsvarende.