Aarhus Universitets segl

DISCO programmet

Det Danske studenter satellit program - DISCO

(DanIsh Student Cubesat prOgram - DISCO)

Baggrund

Danske universiteter var nogle af de første til at lave uddannelsesaktiviteter med udgangspunkt i opsendelse af såkaldte CubeSats og Danmark er som en konsekvens af disse aktiviteter i dag en af de førende nationer inden for udvikling og produktion af CubeSats. Hvis Danmarks styrkeposition skal fastholdes, kræver det bl.a., at de danske universiteter fortsætter med at bruge CubeSats i undervisningen og derigennem udvikler fremtidens rum-ingeniører og fysikere.

Derfor er 3 danske universiteter; Aarhus Universitet, IT Universitetet i København og Syddansk Universitet gået sammen om at starte det danske studenter cubesat program, DISCO.
 

Programmets formål

  1. At skabe flere dygtige kandidater med de rigtige kompetencer til de danske rumvirksomheder og andre højteknologiske virksomheder.
  2. At øge interessen for og rekrutteringen til STEM uddannelserne i Danmark blandt både piger og drenge.
  3. At sætte Danmark på verdenskortet inden for space og uddannelse.
  4. At sikre en stabil pipeline af start-ups til ESA BIC DK.

CubeStats er specielt velegnet til dette, da de fordrer samarbejde, er tværfaglige og besidder en høj grad af x-faktor. Indtil nu har opsendelsen af CubeSats fra danske universiteter været båret af enkeltindivider og begrænsede midler. Med DISCO skabes for første gang en national organisation, der vil samarbejde om at skabe en pipeline af CubeSats-baserede uddannelsesforløb på de danske universiteter.

Satelliter

DISCO programmet blev skudt i gang med en startbevilling fra Industriens Fond på 4.5 mio DKK, som dækker opsendelsen af de første 2 cubesats i programmet. Denne bevilling dækkede de helt basale udgifter for at sikre opsendelsen af 2 satellitter, så større ambitioner kræver yderligere midler.

  • DISCO-1

Programmet skydes i gang med opsendelsen af en 1U cubesat, DISCO-1, i 2023. Arbejdet med denne satellit ledes af ansatte fra Aalborg Universitet og satellitten kommer til at indeholde en digital repeater, som blandt andre gymnasie-elever vil kunne afprøve med dertil udviklede mobile jordstationer.

  • DISCO-2

Den anden satellit I DISCO programmet, DISCO-2, er sat til opsendelse i 2024. Studerende fra de tre universiteter er med i alle aspekter af missionen fra idé til design, opbygning, tests og i sidste ende drift når satellitten er sendt i rummet.

  • DISCO-?

Det forventes at rækken af DISCO satellitter fortsætter efter opsendelsen af den anden satellit.