Aarhus Universitets segl

Klimaforandringer

DISCO-2 samarbejdspartnere

Et af formålene med DISCO-2 er at kunne bidrage til studiet af klimaforandringer. Derfor er forskere fra både Arctic Research Center (ARC) og Interdisciplinary Centre for Climate Change (iClimate) ved Aarhus Universitet blevet involveret og har hjulpet med at påpege mulighederne og deres behov for satellitmålinger.

Læs mere om Arctic Research Center på deres hjemmeside: arctic.au.dk

og læs mere om iClimate på deres hjemmeside: iclimate.au.dkArctic Research Center: Klimaets betydning for insekter og planter

Studier af klimaforandringer

Målinger til lands og til vands

Studier af isolerede land og vand (øko)systemer er længe blevet udført ved målinger med forskellige typer af instrumenter på landjorden eller med bøjer med måleudstyr på vandet eller sågar små fjernstyrede undervandsbåde.
På meget dedikerede ekspeditioner kan der desuden foretages målinger fra skibe, droner, vejrbaloner og fly.


Med Greenland Integrated Observing System (GIOS) er der skabt et stort jordbaseret netværk af målestationer spredt ud på specielt udvalgte lokationer på Grønland. Disse bidrager med "ground-truth" (velkalibrerede, nøjagtige og præcise) målinger som giver indsigt i forhold netop der hvor disse stationer er opsat. Se og læs mere på: gios.org

Venstre: En landstation med blandet andet solceller og kameraer. Højre: en undervandsstation klar til nedsænkning. Credit: GIOS

 

Målinger med satellit

Ved at bruge satellitdata, hvor man kan dække større områder, i kombination med ground-truth data vil studiet af klimaforandringernes påvirkning af miljøer på Grønland kunne opskaleres og hjælpe til at udvide vores forståelse af klimaforandringernes effekt.

Illustration af DISCO-2 i sin bane på vej over Grønland.