CAN

Aarhus Universitets segl

Studenterrapporter fra kurset Faunaøkologi og Adaptiv Forvaltning 2020

I foråret 2020 gennemførte 20 biologistuderende kurset Faunaøkologi og Adaptiv Forvaltning ved Aarhus Universitet. De studerende udførte gruppeprojekter, der resulterede i oplæg til fire adaptive forvaltningsplaner. Planerne er baseret på den teoretiske ramme for adaptiv forvaltning og de biologiske og samfundsmæssige forhold i de aktuelle problemstillinger. De studerende udførte interviews med en række nøglepersoner, både fagfolk, myndigheder og andre interessenter. Covid-19 situationen gjorde det imidlertid umuligt at gennemføre egentligt feltarbejde.

Rapporterne, som kan downloades her, udtrykker de studerendes resultater og forslag til adaptiv forvaltning.

For kontakt vedrørende projekterne henvises til en kontaktperson fra hvert projekt. Alternativt kan en vejleder kontaktes.

Måger i byer (engelsk)

Kontakter

Primær:

Biologistuderende Anders Nielsen anders@birdwonders.com

Sekundær (vejleder):

Forsker Kevin Kuhlmann Clausen kc@bios.au.dk

Dådyr på Nordfyn

Kontakter

Primær:

Biologistuderende Camilla Kjær kjaercamilla@hotmail.com

Sekundær (vejleder):

Seniorforsker Hans Peter Hansen hph@bios.au.dk

Mårhund

Kontakter

Primær:

Biologistuderende Henriette Bach henriettebach@live.dk

Sekundær (vejleder):

Professor Jesper Madsen jm@bios.au.dk

Skarv og snæbel

Kontakter

Primær:

Biologistuderende Andreas Jørgensen  andreas.andreasjorgensen@gmail.com

Sekundær (vejleder):

Professor Jesper Madsen jm@bios.au.dk