CAN

Aarhus University Seal

Opfordring til at deltage

Vil du være med ved sommertællingen?

Brug to timer i starten af august og vær med til at lave den første nationale tælling af de grågæs, der yngler i Danmark

  • Aarhus Universitet koordinerer en unik undersøgelse, der har til formål at få estimeret den danske ynglebestand af grågæs
  • Vi har brug for at så mange naturinteresserede som muligt deltager og rækker især ud til fugleinteresserede og jægere
  • Hvis du har to timer i starten af august kan du bidrage
  • Vi beder dig om at tælle gæs ved en sø eller mose nær ved din bopæl. Vi vælger lokaliteten sammen
  • Du skal bruge et par timer i felten og fem minutter til at rapportere, hvad du ser

Dokumenter