Aarhus Universitets segl

Instrumentudvikling

Miniatureinstrumenter bliver udviklet og testet i Marslab' faciliteter. Et af instrumenterne, Telltale, blev sendt til Mars med NASA Phønix missionen. Et miniaturelaser-anemometer blev udviklet og testet på ingeniørniveau i samarbejde med et privat firma for ESA.

Elektrisk opladning af Mars støv

Kendskab til den elektriske opladning af støvet på Mars i sandstorme vil både kunne bidrage med videnskabelige data for modellering af de kemiske processer, som er mulige på Mars, og have stor betydning for sikkerheden af instrumenterne og solpanelerne, som skal benyttes på Mars' overflade.

Eksempelvis er der ansøgt om EU midler til fx et samarbejde med et græsk automationsfirma om en metode til rengøring af solpaneler og et andet samarbejde med et italiensk firma vedrørende faremomenter ved menneskelig efterforskning på Mars-overfladen, i forbindels med en ESA ansøgninig.