Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

Mars Simuleringslaboratoriet er organiseret som et tværfagligt samarbejde omkring fælles forskning om overfladeforhold på Mars. Vores fælles forskning kombinerer detaljerede eksperimentelle studier med modellering. Det er vores ambition at erhverve ny indsigt i faktorer, som definerer nutidige og fortidige miljøforhold på overfladen af Mars. Således søger vi at forstå, hvordan processer og forhold påvirker marsoverfladens fysiske og kemiske forhold såvel som deres relevans for at spore liv. Det er nødvendigt for at kende til resultater af fortidige og nutidige forhold for at kunne planlægge fremtidige missioner til den røde planet.

Medarbejdere som p.t. deltager i samarbejdet er:

Marsgruppens medlemmer har udviklet adskillige instrumenter, som kan simulere vind-erosion, som leder til overflade erosion af sandkorn med dannelsen af finere korn til følge. Vi har også bygget et kammer til biologiske eksperimenter under simulerede marsforhold. Her kan vi også arbejde med UV-lys, temperatur og tryk styring.

I forbindelse med forskningsprojekter har gruppen udviklet vind måleinstruemnter.

Projektet styres gennem et ugentligt 1 times møde med referat, der udsendes lige efter mødet med næste mødes dagsorden.

På Aarhus Universitet har vi også adgang til to en bar vindtunneler og to lavtryks vindtunneler. Læs mere om dem under Planetology Laboratory hjemmesiden. Projektet styres af Jonathan Merrison, Institut for Fysik og Astronomi.

For mere information om projrktet, kontakt