Aarhus Universitets segl

Mikrobiologi

Mars jordens reaktivitet og dens betydning for organiske stoffers overlevelse - fra molekyler til mikroorganismer.

Den mikrobiologiske gruppe undersøger hvilken indflydelse de uorganiske oxidanter har for eksistensen af organisk materiale i Mars' overflademiljø. Forsøgene gennemføres under proxy in-situ betingelser i specielle simuleringsfaciliteter. Der fokuseres primært på hydrogenperoxid og –perchlorats oxiderende virkning på organisk stof, dækkende en bred vifte af molekyler lige fra aminosyrer til komplekse organiske strukturer, herunder levende bakterieceller. Vore resultater bidrager til at besvare følgende centrale spørgsmål:

  1. Er der grundlag for liv i Mars’ overflademiljø?
  2. Hvad sker der med organisk materiale, som er kommet til Mars med meteoritter eller i forbindelse med tidligere og fremtidige missioner?

Sidstnævnte punkt beskæftiger sig med det afgørende spørgsmål om fundet organisk materiale eller endog mikroorganismer er naturligt hjemmehørende på Mars eller er bragt dertil som et resultat af udefrakommende forurening.

De specifikke mål for projektet er:

  • at fastlægge hvornår der dannes hydrogenperoxid under Mars-lignende forhold
  • at fastlægge hvornår hydrogenperoxid nedbryder organisk materiale i et Mars-lignende overflademiljø
  • at undersøge om perchlorat påvirker nedbrydningen af organisk stof direkte
  • at undersøge om perchlorat øger dannelsen af hydrogenperoxid og dermed indirekte er med til at nedbryde organisk stof
  • at vurdere hvilken rolle de atmosfæriske processer spiller under støvstorme
  • at udvikle kvalitative og kvantitative modeller, som beskriver nedbrydningsmekanismerne i organisk materiale.

Forskningen er inspireret af de seneste års opdagelser via NASA missioner til Mars (Phoenix, MER-rovere og MSL) i kombination med de særdeles gode forskningsfaciliteter i Aarhus' Mars Simuleringslaboratorie.

Undersøgelserne er meget tværfaglige og integrerer Mars-gruppens kollektive ekspertise.

Finansiering: Villum Experiment bevilling:  “Methane a sign of life- what drives its dynamics on Mars?” 2020-2022, 2 mill DKK.    

Kontakt

Kai Finster

Professor Institut for Biologi - Mikrobiologi