Aarhus University Seal

Courses and Projects

Aktiviteter i undervisningen

Obligatorisk kernefag i medievidenskab 1: Kvantitative evalueringsdesigns, metoder og analyse

  • Som en del af kurset blev de studerende introduceret til Aarhus 2017 og rethinkIMPACTS 2017s evalueringsdesign. Som en del af kurset skulle de studerende selv udarbejde et evalueringsdesign samt indsamle og evaluere data. En stor del af de studerende valgte at arbejde med evalueringen af Aarhus 2017. Med udgangspunkt i rethinkIMPACTS 2017s evalueringskriterierne samt Aahus 2017s strategiske målsætninger blev der udarbejdet delevalueringer.

Kultur 2: Kulturel kortlægning af kommuner i Region Midtjylland

  • På bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur gennemførte Louise Ejgod et projekt, hvor de studerende i mindre grupper skulle gennemføre kulturelle kortlægninger af kulturen i syv kommuner i Region Midtjylland. Projektet blev gennemført i samarbejde med Randers, Holstebro, Viborg, Skive, Hedensted, Silkeborg, Horsens og Struer Kommuner, der alle præsenterede den kommunale kulturpolitik, stillede viden og data til rådighed og deltog i det afsluttende seminar. Resultatet var en række meget forskellige kortlægninger, der demonstrerede mangfoldigheden i det regionale kulturliv.  

Festivals and events: sport, art and cultural events including Aarhus 2017

  • The aim of this HUM-course was to show the practical uses of the theories of event and festival studies. Also, it was important to show that the course has a practical relevance for organisations and institutions outside of Aarhus University.

Kultur 2: Kulturhovedstad på læseplanen

  • Baggrunden for denne aktivitet var at afdække, hvordan studerende kan arbejde interagerende og evaluerende med Kulturhovedstad 2017.

Ph.D. Course: Visual Culture, Visual Methods

  • I juni 2015 samledes 20 ph.d.-studerende i Aarhus for at undersøge spørgsmålet: Hvordan analyserer og evaluerer vi sociale events i en tid med uendelige strømme af billeder, lyde og fragmenter af både fysiske og digitale informationer, som altsammen karakteriserer et socialt liv? Deltagerne tog spørgsmålet op og undersøgte feltet ved hjælp af forskellige teknikker og tog udgangspunkt i to events: musikfestivalen Northside og skulpturudstillingen Sculptures by the Sea.
  • Workshoppen blev anført af antropolog Sarah Pink, ekspert i sociale medier Annette Markham og forsker i visual æstetik, Anne Marit Waade.
  • Du kan her læse rapporten "What's involved in 'Evaluating' the lived experience of large-scale events like Aarhus 2017?", der er et sammendrag af workshop og erfaringer fra de deltagende ph.d.-studerende.

Gæsteforelæsninger

Louise Ejgod Hansen har løbende afholdt gæsteforelæsninger på forskellige uddannelser om Aarhus 2017. I foråret 2017 valgte to studerende fra Kunsthistorie at arbejde med ’O’ Space som case i faget Kunst, institutioner og formidling. En kort opsummering af deres opgave kan læses her.