Rodens Dag 2020 (Danish workshop)

  • Foredragsholderne på Rodens dag var enige om, at der er potentiale i dybe rødder og flerårige afgrøder, som kan hente vand og næring i dybe jordlag

Se faciliteterne