CAN

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder og arrangementer

How a Toxic Battle Over Wolves in Europe Became a Productive Conversation

For 200 years, no wolves had been seen in Denmark. Then, in 2012, birdwatchers spotted a wolf trotting along in the countryside, having crossed over from Germany. Soon, a female appeared. Five years later, seven wolf puppies were seen romping across the land, like they belonged there. Now that qualified as a “pack".

High Conflict by Amanda Ripley: How a Danish town addressed conflict over wolves. (slate.com)

Marts 2021: Nyhedsbrev for ’Kronvildt, viden, værdier og værktøjer’

Jan. 2021: Velplejede strandenge kan lokke grådige gæs væk fra markerne

Store flokke af bramgæs kan nogle steder lave omfattende skader på markernes afgrøder. Velplejede strandenge og ferske enge kan lokke det stigende antal gæs væk fra markerne, viser undersøgelser i Guldborgsund Kommune.

Læs artiklen her

Læs om projektet på projektsiden her

Okt. 2020: Bevilling til forsøg med bramgås-forvaltning på Lolland-Falster

I 2019-2020 har Aarhus Universitet udført en række undersøgelser vedrørende forvaltning af bramgæs i Guldborgsund Kommune på Lolland-Falster, finansieret af Miljøstyrelsen. Som opfølgning på projektet har 15. Juni Fonden nu givet en bevilling på 1,6 mill. kr. til en fortsættelse af projektet. Formålet er at finde en effektiv model for at forvalte bramgæssene, som forekommer i store antal og som gør skade på landbrugsafgrøder. Det skal ske ved at udlægge alternative fødesøgningsområder til gæssene på henholdsvis roemarker efter optagning og på strandenge, kombineret med bortskræmning på marker, hvor de gør skade.

Du kan læse mere om forsøget her.

Sept. 2020: Studenterrapporter om adaptiv forvaltning

I foråret 2020 gennemførte 20 studerende kurset Faunaøkologi og Adaptiv Forvaltning på kandidatdelen på Biologi ved Aarhus Universitet. Kurset har resulteret i fire rapporter, der beskriver de studerendes bud på adaptive forvaltningsplaner for henholdsvis mårhund, dådyr på Nordfyn, måger i byer og snæbel-skarv problematik. Du kan finde rapporterne her.

Kandidat-kursus i adaptiv forvaltning af dyrearter

Aarhus Universitet udbyder et kandidatkursus (10 ECTS) med fokus på adaptiv forvaltning af dyrearter.

Kurset giver en grundlæggende indføring i forskellige dyregruppers økologi og forvaltning med fokus på fugle og pattedyr, men kan omfatte andre organismegrupper. Som gennemgående tema arbejdes der med udvikling af et adaptivt koncept til forvaltning, f.eks. bæredygtig bestandsudnyttelse, forvaltningsmæssig håndtering af skadevoldende arter, invasive arter, samt beskyttelse af truede arter og deres habitater. Bag kurset står Center for Adaptiv Naturforvaltning, Institut for Bioscience.

Ph.d. forsvar, torsdag den 12. april 2018, James Henty Williams

Glem ikke den menneskelige dimension: Er den menneskelige usikkerhedsfaktor adaptiv vildtforvaltnings blinde punkt?

Anne Sofie har ulven som nabo

33 borgere fra Idom og Råsted i Vestjylland har siden august deltaget i Projekt Ulvedialog sammen med forskere fra Aarhus Universitet.

Sofie udtaler "Jeg er ikke bange, men vi har ekstra øje på børnene"

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/anne-sofie-har-ulven-som-nabo-jeg-er-ikke-bange-men-vi-har-ekstra-oeje

CAN Open Seminar - Wednesday 11 April 13.30-15.30

Location: Salen, Jagtslottet, Kalø

Chair: Jesper Madsen

Guest speakers:

  • M. Nils Peterson, University Faculty Scholar, North Carolina State University, USA:
    • Predicting recreational pathways to connection to nature among youth
  • Johan Elmberg, Professor, Kristianstad University, Sweden:
    • How can we make management of geese on agricultural land more effective? A lesson from Sweden

Dagbladet Holstebro-Struer: Ulvedebatten er kun lige begyndet (Danish)

Hans Peter Hansen er blevet interviewet til Dagbladet Holstebro-Struer omkring ulvedebatten. Han mener, at vi kun lige har set begyndelsen på en ulvedebat, der kan blive mere voldsom. Hans Peter udtaler sig ud fra lignende debatter fra andre lande.

https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/349576

Nogle dage tidligere blev Caroline Mikkelsen (biologistuderende hos AU) interviewet til samme avis i forbindelse med en række beboermøder omkring at leve med ulven som nabo:

https://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/Naboer-til-ulven-Politikerne-gemmer-sig-i-debatten/artikel/348524

Der afholdes arrangement 10. april på Holstebro Bibliotek, hvor Hans Peter Hansen kommer og giver en forelæsning om ulve. Mere om arrangementet her:

https://www.holstebrobibliotek.dk/arrangementer/voksne/ulven-kommer

Forskere inviterer danskerne med på ulvejagt

Hjælp os med at finde de danske ulve. Sådan lyder opfordringen fra de forskere, der arbejder med at kortlægge den danske ulvebestand.

Læs mere her:

Mulighed for jagt på grågæs i august

Bestanden af grågæs er nu så stor, at det overvejes at udvide jagttiden. De mange gæs laver betydelige skader på landmændenes afgrøder.

Læs mere her:

 

 

Overvældende interesse for lokalt projekt om ulve-forvaltningen

På et borgermøde i Plexus i Idom tirsdag den 22. august var der overvældende interesse for at deltage i et dialog- og læringsprojekt om den fremtidige forvaltning ulve. Mødet var arrangeret som et samarbejde mellem Idom-Råsted Borgerforening, to specialestuderende ved Aarhus Universitet, samt Center for Adaptiv Naturforvaltning, ligeledes Aarhus Universitet. Projektet sigter på, i løbet af de næste 6 måneder, at give borgerne mulighed for dels at formulere deres kritik og bekymringer omkring ulveforvaltningen dels at formulere deres egne forslag til, hvordan den fremtidige ulveforvaltning bør se ud. Undervejs i forløbet får borgerne desuden mulighed for at få svar på mange af de spørgsmål, de har omkring ulven og ulveforvaltningen, således at borgeres forslag sker på et så sagligt godt grundlag som muligt. 51 borgere deltog i mødet, og ved mødets afslutning, havde de første 36 meldt sig til projektet, som starter i september.

Projektet er tænkt som et pilotforsøg, og det er forskningsteamets forhåbninger, at erfaringerne fra forsøget kan danne grundlag for, at også andre områder kan tilbydes et tilsvarende forløb. Det er endvidere forhåbningen, at politikere og myndigheder på baggrund af dette og tilsvarende projekters erfaringer vil kunne tilbydes nogle redskaber, således at de i fremtiden i højere grad vil kunne involvere borgerne mere direkte i naturforvaltningen.

Se klip fra TV MIDTVEST, som blev vist inden borgermødet.

Lokale borgeres perspektiver på ulveforvaltningen

I samarbejde med Idom-Råsted Borgerforening og to specialestuderende ved Aarhus Universitet, har Center for Adaptiv Naturforvaltning inviteret borgerne i og omkring Idom-Råsted til et informationsmøde om et dialog- og læringsprojekt omkring ulv tirsdag den 22. august. Idom-Råsted ligger tæt på det område, hvor det første danske ulvekobbel blev observeret i forsommeren 2017. Hvis borgerne er interesseret i at deltage, vil de de næste ca. 6 måneder indgå i et struktureret forløb, hvor de dels får mulighed for at formulere deres kritik og bekymringer omkring ulveforvaltningen, dels får mulighed for at formulere deres egne forslag til, hvordan den fremtidige ulveforvaltning bør ud. Undervejs i forløbet får borgerne desuden mulighed for, i dialog med relevante eksperter, at få svar på mange af de spørgsmål de har omkring ulven og ulveforvaltningen.

Demokrati i ulveskind

Lupus. I løbet af bare to-tre år har vi fået den samme ballade mellem ulvekrammere og -hadere, som vores nordiske naboer har døjet med i 30 år. Nu er der ansat en samfundsforsker blandt biologerne på Kalø for at lære naturforvaltningen at lytte til borgerne.

Læs interview til Weekendavisen her (PDF)

Videnskab.dk bringer en artikel om det nye center for adaptiv naturforvaltning

Naturen er blevet en politisk kampplads

Den danske natur er et fælles gode. Alligevel er den blevet til en politisk kampplads, fordi borgere, politikere og erhvervsfolk alle har forskellige ønsker for forvaltningen af den. Det skal et nyt rådgivningscenter jonglere med fremover.

Læs hele artiklen på Videnskab.dk

Gak til gåsen

Globalt vildt. Dyr passerer uhindret menneskers grænser. Det er en af grundene til, at de enkelte landes forsøg på at regulere problematiske v...

Gode erfaringer med forvaltning af den voksende bestand af kortnæbbede gæs fra Belgien til Svalbard har vist en ny vej, som snart vil brede sig t...

Læs som pdf her.

Vi tænker for kortsigtet om problemdyr

Interview bragt i Landbrugsavisen den 11. april 2017:

Debat om problemdyr har givet skæv byrdefordeling. Landmænd skal ikke bære ansvaret alene, mener professor.

http://landbrugsavisen.dk/vi-t%C3%A6nker-kortsigtet-om-problemdyr

Voksende gåseflokke truer Københavns flytrafik

Antallet af kollisioner mellem fly og gæs er steget markant.

Om det nye Center for adaptiv naturforvaltning

Naturen er blevet en kampplads. Et nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet skal fungere som et forsøgs- og rådgivningscenter for nye måder at forvalte den danske natur på. Naturen er blevet en kampplads. Et nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet skal fungere som et forsøgs- og rådgivningscenter for nye måder at forvalte den danske natur på.

Læs mere om centret her.

Åbningsreception

Center for Adaptiv Naturforvaltning hos Aarhus Universitet åbner i Kalø den 28. marts 2017 kl. 14.00.

Vi ’går i luften’ med Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet. Det fejrer vi med en reception på Kalø.

Vi giver en kort præsentation af centeret, visionen, organisationen og deltagerne.

Derefter serveres røget havørred, fasan-tarteletter og boblevand.

Af hensyn til arrangementet bedes I venligst melde tilbage om I kan komme.

Vel mødt.

Jesper Madsen