Aarhus University Seal

Interview Markus Laursen

En undersøgelse af værdiskabelsen i Aarhus 2017-projektet

Hvad går projektet ud på?

Vi vil undersøge hvordan værdi bliver skabt i kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 samt i to af projekterne, som er finansieret af Aarhus 2017, nemlig Rethink Urban Habitats og Rethink læring. Det gør vi, fordi værdiskabelse i projekter endnu er relativt uudforsket, og fordi værdi ofte bliver forstået udelukkende som finansiel værdi, men i praksis er værdi ofte meget bredere. Vi ser en oplagt mulighed for at undersøge den bredere forståelse af værdi end hidtil i et kulturprojekt som Aarhus 2017. Derudover vil vi undersøge, hvordan værdi bliver skabt i løbet af projektet og efter projektets levetid ved at gå meget tæt på praksis i vores forskning.

 

Hvor er vi nu i projektet?

Vi er i gang med at undersøge konceptet ”værdi” i Aarhus 2017-konteksten, samt hvordan Aarhus 2017 som organisation er med til at sætte rammerne for værdiskabelsen i de konkrete projekter. I den forbindelse afholdte vi en workshop i starten af juni, hvor værdi og værdiskabelse blev udfoldet i blandt andet 2017-projekter. Værdi er en relativ størrelse, og vi havde derfor stor gavn af at få forskellige perspektiver på det værdifulde i projekter, som de forskellige deltagende projekter og andre aktører bidrog med. Læringen fra workshoppen danner således grundlag for de kommende studier af de to 2017-projekter, som vil blive undersøgt nærmere i forskningsprojektet.

 

Er der en vinkel på eller historie i projektet, som er lidt skæv/sjov, eller er der sket noget uforudset?

Der er opstået en pudsighed i forskningen, da vi fra den mere traditionelle projektledelse interesserer os meget for kulturprojekters italesættelse af værdi i projekter. Projekter har traditionelt set bekendt sig til teknisk/rationel værdi, fx økonomisk værdi, men vores underliggende tese er, at traditionelle projekter kunne have gavn af at forstå værdien mindre teknisk/rationelt. Samtidig hører vi, at kulturverdenen oplever, at økonomisk værdi og disses argumenter trumfer andre typer af værdi. Det kan derfor virke en kende komisk, når vi gerne vil give mere plads til værdien, som ikke er tekniske/rationelle typer af værdi, men derimod bedre afspejler den verden vi lever i.

 

Hvordan bidrager vores projekt til Aarhus 2017 eller rethinkIMPACTS 2017?

I kultursammenhænge kan det være svært at sætte ord og tal på effekterne, eller ”værdien”, som er termen vi benytter. Rationalet bag projektet er, at vi er nødt til at blive eksplicitte om, hvad vi opfatter som værdifuldt, for at vi kan adressere projektværdi. Med ét sprog kan vi begynde at lave estimater og evalueringer, og vores formål er således, at bidrage til en bedre projektpraksis, hvor værdiskabelse er tænkt ind i projektet fra starten på en naturlig måde. Derudover vil viden om værdi og effekter være nyttig i evalueringen af Aarhus 2017, da en evaluering netop kræver at man fastholder noget konkret.