Aarhus Universitets segl

Vindtunneller

Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi har to åbne vindtunneller og to lukkede lavtryks vindtunneller, som er en del af Planetologi Laboratoriet. Vindtunnelerne med åbent kredsløb ved atmosfæretryk bruges til undersøgelser af sandtransport, og vindtunnellerne med lukket kredsløb bruges til Mars-overfladeforsøg.

Vindtunnelerne er tilgængelige for nationale og internationale samarbejdspartnere og rumorganisationer til videnskabelige eksperimenter, instrumentafprøvning, kalibrering og kvalificering. Vindtunnelerne er finansieret af Aarhus Universitet, European Space Agency (ESA) og Villum Kann Rasmussen Fonden.

Lavtryksvindtunnelerne drives i dag som et anlæg under Institut for Fysik og Astronomi i Planetologi Laboratoriet. Ansvarlig for lavtryks vindtunnelerne er Dr. Jonathan P. Merrison