CAN

Aarhus Universitets segl

Når vi forvalter naturen, er der mange – og ofte modstridende – meninger og behov at tage hensyn til. Dertil kommer, at naturen såvel som menneskers brug af den hele tiden er under forandring. Det giver et behov for en naturforvaltning, som er dynamisk, proaktiv og inddragende.

Center for Adaptiv Naturforvaltning vil udvikle og afprøve nye veje for, hvordan vi forvalter naturen, baseret på en adaptiv tilgang. Det øger chancen for succesfulde bæredygtige løsninger til gavn for både naturen og samfundet.

Vision

Center for Adaptiv Naturforvaltning vil skabe bæredygtige løsninger i naturforvaltning, udført i et samspil mellem forvaltning, borgere og forskning og løbende tilpasset fælles mål og naturressourcens tilstand.

Formål

  • samle forskere, borgere, organisationer, erhvervsdrivende og myndigheder og udvikler skræddersyede modeller for, hvordan man sikrer demokratiske forvaltningsprocesser på tværs af sektorer og myndigheder
  • udvikle værktøjer til biologiske og socioøkonomiske konsekvensvurderinger af forvaltningstiltag
  • understøtte konkrete forvaltningsprocesser, tester og opsamler erfaringer med den praktiske anvendelse af adaptiv forvaltning
  • formidle erfaringer med adaptiv forvaltning gennem foredrag, populærfaglige artikler, og vejledninger, ligesom vi formidler resultaterne til de internationale videnskabelige forskningsmiljøer.

Vi tilbyder

  • vidensbaseret naturforvaltning med en integreret natur- og samfundsvidenskabelig tilgang
  • partnerskaber og samarbejde med myndigheder, organisationer, lokale foreninger, borgere, erhvervsdrivende og andre forskningsinstitutioner med henblik på at strukturere og gennemføre beslutningsprocesser i lokalt forankrede projekter
  • at rådgive og facilitere samt lede og udvikle adaptive forvaltningsprocesser og -projekter
  • efteruddannelse i adaptiv naturforvaltning for sagsbehandlere, biologer m.v.
  • undervisning/kurser på universitetsniveau (M.Sc. og PhD niveau) i adaptiv naturforvaltning.

 

Aarhus Universitet etablerede i marts 2017 Center for Adaptiv Naturforvaltning, som er ledet af Aarhus Universitet med base på Institut for Bioscience, Kalø.

CAN inkluderer eksterne, faglige samarbejdspartnere; nationalt: DTU Aqua, internationalt: bl.a. US Geological Survey. Centeret har forskere og rådgivere med både samfunds- og naturvidenskabelig baggrund.

Kontakt centret

Jesper Madsen

Professor og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning