Aarhus Universitets segl

Hvorfor 'Delphini'

Delphini-1 er valgt som navnet på den første satellit fra Aarhus Universitet, fordi vi planlægger at opsende flere. De vil så få navnet Delphini-2, -3 og så videre.

Hvis vi i fremtiden kommer til at opsende satellitter i samarbejde med andre partnere, eller med andre formål, vil vi kunne vælge andre navne.

Alle satellitterne hører under fællesprojektet AUSAT, hvor AU står for Aarhus Universitet.

 

                                               

 

Ordet 'Delphini' er valgt af flere grunde

I seglet for Aarhus Universitet indgår to delfiner, og et motto "Solidum Petit in Profundis", som kan oversættes vil "Vi søger i dybet den faste grund". Ved nærmere eftersyn viser det sig, at det nok anatomisk set nærmere er marsvin, men det ser vi bort fra i denne sammenhæng, selvom det nok er mere realistisk efter de lokale naturforhold.

Til emblemet for Delphini-1 har vi hentet den ene af 'delfinerne' fra seglet.

AUSAT-projektet har sit udspring på Stellar Astrophysics Centre, som har til huse på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. SAC arbejder med astrofysik og stjernehimlen på mange forskellige måder, og på sommerhimlen finder man stjernebilledet Delphinus - på dansk Delfinen. Det stjernebillede er også taget med på emblemet.

Navnet Delphini er på latin både en flertalsform, altså Delfinerne, fordi vi håber på i fremtiden at kunne opsende flere satellitter med det navn, og en genitiv, altså Delfinernes, eller 'fra Delfinerne', som markerer, at vore satellitter stammer fra Aarhus Universitet.

På emblemet er Delphini-1 tegnet ind som en lille terning, fordi den er lille og terningformet (10 x 10 x 10 cm), og satellitbanen er tilnærmelsesvis den, som Delphini-1 kommer til at følge, fordi den bliver sendt ud fra den Internationale Rumstation ISS. Vi har ikke nogen muligheder for at ændre banen for satellitten, for den har ingen raketmotor indbygget. Landkortet på emblemet viser Danmark og et udsnit af Nordeuropa, fordi opsendelsen af Delphini-1 er en gave til Aarhus Universitet fra den Europæiske Rumorganisation ESA, hvor Danmark er medlem. Man kan forestille sig, at satellitten i sin bane er på vej imod iagttageren.

Emblemet er venligst doneret af vores samarbejdspartner og leverandør af selve satellitten GOMspace A/S. Det findes blandt andet som klistermærker i samme størrelse som satellitten. Desuden bruger vi et forenklet monokromt emblem til trøjer og lignende: