Dissemination activities and publications

Publications in Danish

Jens G. Hansen & Isaac K. Abuley (2021) Nye skimmeltyper i 2020 – hvad betyder det og hvad kan man gøre? Dansk Kartoffelstivelse,  Agromagasinet 2021, s 23-24

Isaac K. Abuley & Lars Bødker (2020). Sædskifte og fungicid resistens er vigtige elementer ved bekæmpelse af kartoffelbladplet. Danske kartofler, April 2020, s. 10-13.

Jens G. Hansen & Isaac K. Abuley (2020). Nye skimmeltyper i Danmark betyder at vi skal ændre praksis. Danske kartofler, April 2020, s. 28-31.

Jens G. Hansen & Isaac K. Abuley (2019). Nyt projekt vil videreudvikle varslingssystemet Skimmelstyring. Danske Kartofler, juli 2019, s. 18-20.

Workshops and Open Field days

Hansen JG (2020) Ændringer i kartoffelskimlens biologi i Europa –betydning for bekæmpelse. Danske kartofler: Generalforsamling & Store kartoffeldag, Vingsted hotel & Konferencecenter 28 Januar, 2020

Hansen, JG & Abuley IK. (2019) Genotypes of P. infestans in Denmark–changes during the season and implications for practice. Kartoffelworkshop, SEGES, 3 Konference Hotel Horizon, December 2019

Hansen, JG & Abuley IK. (2019). Skimmeltyper fundet i første indsamlingskampagne i 2019. Flakkebjerg Open Field Day, 28 August 2019