Work Programme

AP1 (AU) - Biologiske data til beslutningsstøtte

Output:

 1. Hurtig diagnose af bladplet (PCR og sporer)
 2. Karakterisering af skimmeltyper i Danmark i samarbejde med EuroBlight.
 3. System til karakterisering og overvågning af stabiliteten af nye sorters resistens overfor Kartoffelskimmel og Alternaria.
 4. Indsamling af biologiske data på forsøgsarealer til udvikling af nye algoritmer som anvender data fra nye vejrstationer (AP3) og robotteknologi for sygdomsgenkendelse (AP4) og
 5. Ny mobil App til indrapportering af tidlige fund af skimmel og bladplet som del af landsdækkende varsling.

Outcome:

Data til varsling og modeludvikling indsamlet, dokumenteret og til rådighed for projektpartnere.

AP2 (AU) - Udvikling af nye komponenter og integration i nyt system, BlightManager, for forebyggelse og bekæmpelse af skimmel og bladplet

Output:

 1. Forbedring af den eksisterende model for beregning af infektionstryk af kartoffelskimmel med delmodeller for overlevelse af smitstof og risiko for infektion
 2. Udvikling og implementering af ny vejrbaseret model for kartoffel bladplet, hvor risiko for angreb estimeres ud fra vejrforhold, sort, fungicidbehandling, sædskifte samt planternes fysiologiske alder
 3. GIS baseret kort over risikoen for angreb fra oosporer baseret på registerdata om sædskifte og placering af kartoffelmarker samt regional nedbør og vejrbetinget skimmelrisiko
 4. Simuleringsmodel ved AU for integration af skimmel og bladplet modeller, som kan analysere sprøjtestrategier med historiske data og som skal anvendes til test af modeller i forsøgene med anvendelse af vejrdata fra DMI og Fieldsense vejrstationer (AP6).

Outcome:

Ny BlightManager ved AU er klar til test i forsøg i 2020. Alle komponenter er dokumenteret og klar til implementering ved SEGES som skal drive systemet kommercielt efter projektets afslutning som en del af CropManager (AP5).

AP3 (Fieldsense) - Udvikling af nye komponenter og integration i nyt system, BlightManager, for forebyggelse og bekæmpelse af skimmel og bladplet

Output:

 1. Test af bladfugtsensorer på forsøgsarealer til beregning af skimmel infektionsrisiko,
 2. Forbedret lokal vejrprognose med vejrstation udviklet og dokumenteret.
 3. Beregning af sprøjtevejr med lokale vejrstationer udviklet og dokumenteret
 4. IT interface til udveksling af data og visning af vejrdata fra værkstedsområder og forsøgsarealer.
 5. Anvendelse af vejrstation fra FieldSense testet og dokumenteret i forhold til anvendelse af DMI data på forsøgsarealer og i fire værkstedsområder.

Outcome:

Muligheder, behov og barrierer for anvendelse og forbedring af beslutningsstøtte med nye lokale vejrstationer til BlightManager er dokumenteret

AP4 (Agrointelli) - Robotteknologi til symptomgenkendelse og multispektral sensor til estimering af biomasse og nytilvækst

Output:

 1. Symptomgenkendelse med et automatisk kamerasystem til landmanden til montering på sprøjtebom - AgroIntelli Robotteknologi
 2. En on-line billed-database i stil med ukrudtsdatabasen, hvor man kan se forskellige eksempler på symptomer på forskellige stadier
 3. Udvikling af algoritme til multispektral sensor estimering af biomasse og nytilvækst til montering på sprøjtebom.

Outcome:

Markspecifik forebyggelse og bekæmpelse understøttes af robotteknologi som genkender symptomer af skimmel og bladplet samt forvekslingssymptomer, og biomasse. Multispektral sensor kan estimere biomasse og nytilvækst. Begge til montering på sprøjtebom.

AP5 (Seges) - BlightManager: Regional og markspecifik beslutningsstøtte om bekæmpelse af skimmel og bladplet

Output:

 1. Danmarkskort over registreringer af kartoffelskimmel og bladplet, vejrbaseret risiko for kartoffelskimmel og bladplet samt risiko for angreb fra oosporer tilgængeligt fra projekthjemmeside (AP1-AP2)
 2. Kort fra Output 1 samt markspecifik BlightManager implementeret ved SEGES
 3. Samme applikationer tilgængelig på Mobil og tablet, BlightManager Mobile.

Outcome:

Beslutningsstøtte er tilgængeligt på regionalt niveau samt i en markspecifik version.

AP6 (AU) - Test af innovative bekæmpelsesstrategier i kontrollerede forsøg

Output:

 1. År 1: Test af delmodeller for bekæmpelse af skimmel og bladplet
 2. År 2 og 3: Test af integrerede strategier men nu med anvendelse af lokale FieldSense vejrdata, forbedret vejrprognose, beregning af sprøjtevejr, afgrødeudvikling fra satellit data, samt billedanalyse fra sensorer på sprøjtebom (AgroIntelli) ved Flakkebjerg, Dronninglund (AKV-Langholdt) og Arnborg (KMC)

Outcome:

BlightManager dokumenteret i kontrollerede forsøg

AP7 (SEGES) - Demonstration og formidling

Output:

 1. Detaljeret plan og rollefordeling mht. aktiviteter i fire værkstedsområder
 2. Temahjemmeside ved SEGES om brug af systemet inklusive dokumentation
 3. Plan for formidling af projektets resultater (workshops, Plantekongres, fagblade)
 4. Analyse af effekten af BligtManager
 5. Test af BlightManager i demo-forsøg hos avlere.

Outcome:

Flere landmænd vil bruge systemet, fordi de har været med lige fra starten, og projektet har lyttet til behov, muligheder og barrierer for praktisk brug af systemet. Systemet er veldokumenteret og formidlet via Demo-forsøg.

AP8 (AU) - Projektstyring og administration

Output:

 1. Protokol og roadmap for brug af Intranet og brug af webmøder og fysiske møder til projektstyring samt projekthjemmeside til formidling om projektet. Der anvendes AUs Project Management system som både er et Intranet for projektpartnere og et projektstringsværktøj mht. overholdelse af milepæle.
 2. Der anvendes web møderum (Adobe connect) til afholdelse af webmøder og webworkshops.
 3. Sammen med AP6 koordinerer AP7 aktiviteter i alle AP inklusive workshops og markdemonstrationer i værkstedsområderne.

Outcome:

Effektiv projektledelse og samarbejde i projektet og med eksterne samarbejdspartnere og interessenter.