Aarhus University Seal

Interview Birgit Eriksson

Deltagende medborgerskab: Nye erfaringer og forventninger

Hvad går projektet ud på?

Projektet "Deltagende medborgerskab: Nye erfaringer og forventninger" har til formål at undersøge, hvordan unge opfatter og praktiserer deltagelse i samfundet – og hvilken rolle kunst og kultur spiller for deres deltagelse.

Hvor er I nu i projektet?

Vi har gennemført et pilotstudie med studerende på Aarhus Universitet.

Yderligere har projektet haft fokus på Aarhus 2017’s bevilling til 24 mikroprojekter under temaet "Det legende samfund", der i sommeren 2014 blev gennemført af unge i alderen 18-30 år. I den forbindelse har projektet belyst, hvilke erfaringer og udfordringer det gav de unge at gennemføre deres projekter.

Vi har præsenteret resultaterne på en konference om deltagelse og kulturelle transformationer på Aarhus Universitet d. 14. januar 2015. Vi er på nuværende tidspunkt ved at færdiggøre en rapport om mikroprojekterne. Samtidig vil vi udarbejde en videnskabelig artikel omkring, hvordan mikroprojekter fungerer som henholdsvis ungeprojekter og deltagelsesprojekter.

Hvordan bidrager jeres projekt til Aarhus 2017 eller rethinkIMPACTS 2017?

Analysen af mikroprojekterne vil resultere i nogle meget konkrete anbefalinger til Aarhus 2017, som også vil kunne bruges af Kulturministeriet, der i januar lancerede ”Strategi for unges møde med kunst og kultur,”. Hertil er der afsat 1 million kr. til en såkaldt "lynpulje", som kan søges af unge i alderen 15-25 år med gode idéer til kunst-, kultur- og medborgerskabsprojekter. Derved minder dette projekt meget om Aarhus 2017’s mikroprojekter, og Kulturministeriet bør derfor tage disse anbefalinger med i deres overvejelser, for at skabe de bedste muligheder for de unges projekter. Dette både for deres skyld og i et bredere samfundsmæssigt perspektiv.