Aarhus University Seal

Interview Anja Bechmann

Måling af effekt på tværs af sociale medier

Hvad går projektet ud på?
Projektet ”Måling af effekt på tværs af sociale medier” har til formål, at analysere hvad sociale medier tilfører, når de som et digitalt lag lægges ovenpå en begivenhed. I dette projekt har vi analyseret festivaldeltagernes brug af sociale medier på NorthSide. Hvad betyder det for festivaldeltagerne at uploade billeder og tekst på de sociale medier i forhold til oplevelsen? Hvad er det for en type indhold, der bliver uploadet? Er der nogle mønstre i de digitale lag?
Vi har en tese om, at brugen af sociale medier er med til at forbedre oplevelsen for festivaldeltagerne, både før og efter festivallen. Via de sociale medier kan de nemlig forblive i festivallens univers, hvilket giver en fællesskabsfølelse.

Hvor er vi nu?
Vi har nu nået to store milepæle. Den første milepæl blev nået, da vi fandt ud af at gøre det teknisk muligt at kode de sociale medier. Softwaren, der bruges til kodningen, er designet til Facebook, Twitter og Instagram.
Vi nåede den anden milepæl, da vi fik indsamlet data på NorthSide. Dette skete gennem kvalitative interviews på festivallen samt indhentning af data på de sociale medier.
Månederne frem til projektets afslutning i december skal derfor bruges på at bearbejde den store mængde kvalitative og kvantitative data. Vi står her overfor nogle udfordringer med at finde metoder til at bearbejde dataene. Samtidig skal vi finde ud af, hvordan vi kombinerer analyserne af de forskellige sociale medier.

Er der sket noget uforudset?
Der skete noget uforudset, da der var to specialestuderende vi ikke kendte til, der viste interesse for vores projekt. De er derfor blevet tilkoblet projektet og har bidraget positivt.

Hvordan bidrager jeres projekt til Aarhus 2017 eller rethinkIMPACTS 2017?
Vores projekt ”Måling af effekt på tværs af sociale medier” bidrager til rethinkIMPACTS 2017, da kommunikation på de sociale medier vil være en vigtig del af kulturoplevelserne under Aarhus 2017. Yderligere vil projektet levere data om Aarhus 2017s digitale fodspor, som skal indgå i analysen af effekterne af kulturhovedstaden.