Aarhus University Seal

Interview Mads Daugbjerg

Konkret kulturarv: At gentænke Aarhus Havn som laboratorium for industriarv

Hvad går projektet ud på?

Vi vil undersøge Aarhus Havn som et kulturelt rum. Det er et stort og ukendt område for mange mennesker. Her vil nye og gamle elementer lige nu og frem til 2017 blive blandet og disse vil blive bygget sammen i en enorm ’cementblander’. Vi vil gerne spørge til, hvordan fortiden og fremtiden flyder sammen her, og både inddrage borgere, myndigheder og forskere fra mange fag i en diskussion, der omhandler havneområdernes uudnyttede kulturelle potentialer og problematikker om kulturarv, beskyttelse og benyttelse. 

Hvor er vi nu?

Første del af projektperioden er gået med at identificere og mødes med vigtige spillere og interessenter, der kan hjælpe os med at indkredse de mest brændende spørgsmål og zoner på havnen. Herefter kan vi begynde at kortlægge og grave  i havneområdet. Eftersom havnen jo er et enormt og diffust område, prøver vi at fokusere opmærksomheden på udvalgte zoner, hvor spørgsmålene om fortidens og fremtidens sameksistens bliver særligt synlige. Et hold studerende, fra den nye kandidatuddannelse i Sustainable Heritage Management, er lige nu i færd med de første kortlægninger og interviews i havneområdet.
D. 13.-14. november afholder vi et seminar med førende forskere fra ind- og udland på det nye Moesgaard Museum om industrilandskaber som kulturarv. 

Er der en sjov vinkel eller historie i projektet eller er der sket noget uforudset?

Noget af det vi prøver at sætte i fokus er, at havnen er i konstant bevægelse og altid på vej nye steder hen. Det har slået os, at selvom vores projekt tager udgangspunkt i kulturarvsspørgsmål og som sådan mest omhandler fortiden, er det som om at fremtiden — eller rettere: forskellige mulige fremtider — hele tiden trænger sig på. Planer, skitser og scenarier, håb og drømme, frygt og bæven, om hvordan havnen, og dermed Aarhus, ser ud om fem, ti, tyve eller halvtreds år, fylder ekstremt meget i nutiden. På den måde er havnerummet hele tiden, underligt og delvist, forskudt i tid, for ’fremtiden’ er her allerede i talrige former, processer og debatter. Det har derfor været overraskende, at forvaltning og formidling af kulturarv vil være mindst lige så meget et arbejde om og med fremtiden, som konventionelt at skulle forholde sig til fortidens spor og betydning.

Hvordan bidrager vores projekt til Aarhus 2017 eller rethinkIMPACTS 2017?

Det er målet at dette pilotprojekt skal åbne op for en række centrale diskussioner samt identificere og kvalificere vores nøglespørgsmål, og samle nogle ekspertiser som potentielt kan munde ud i et større samarbeje frem mod 2017. Målet på den lange bane frem mod 2017 er at indsamle og analysere materiale, der kan medvirke til at udvikle nye, alternative og inddragende formidlings- og kommunikations-initiativer om og med havnen og dens mangeartede interessenter. Derfor vil disse første undersøgelser og diskussioner også udgøre et værdifuldt materiale i arbejdet med sidenhen at evaluere Aarhus 2017s effekter.