Aarhus University Seal

Kom til specialemøde om Aarhus 2017

Specialestuderende fra en række forskellige uddannelser arbejder i øjeblikket med projekter, der omhandler Aarhus 2017. Du kan komme og få et indblik i de nyeste resultater herfra samt i samarbejdet mellem rethinkIMPACTS 2017 og specialestuderende.

Info about event

Time

Wednesday 10 May 2017,  at 13:00 - 16:00

Location

Aarhus Universitet, bygn. 1586, lokale 114

Seminaret er relevant for dig, der gerne vil have indblik i den forskning, der finder sted i forbindelse med Aarhus 2017 – og diskutere det i plenum, men også for dig, der selv går og overvejer, hvordan det er at skrive speciale i samarbejde med rethinkIMPACTS 2017.

Til arrangementet vil du høre fem forskellige specialestuderende med fem forskellige tilgange til Aarhus 2017. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og diskutere emner og resultater. Seminaret vil slutte af med en uformel snak over et glas vin.

Program

13.00 – 13.15
Velkomst ved Louise Ejgod, projektleder rethinkIMPACTS 2017

13.15 – 13.30            
Christian, Statskundskab: Teoretisk evaluering af visionerne og målsætningerne for Aarhus 2017

13.30 – 13:45            
Louise, Corporate Communication: Brand building and co-creation in the age of social media: A case study of Aarhus 2017

13.45 – 14:00            
Nina, Pædagogisk Didaktik: Nathan Coley's værk 'The Same For Everyone' som læringsressource - Et casestudie i det offentlige rums demokratiske potentiale

14:00 – 14.30                                          
Kaffe- og kagepause

14:30– 14.45             
Svend, Kultur og Formidling: Kultur Frivillighed: En Diskursanalyse af frivillighedsbegrebet i forbindelse med en Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017

14.45 – 15.00            
Kristine, Designledelse: RETHINK Aarhus - Borgernes fortællinger om byudvikling i et designledelsesperspektiv

15.00 – 16.00                                          
Afslutning og uformel snak over et glas vin

Tilmelding: skriv en mail til j.langdal.andersen@cc.au.dk senest d. 5. maj 2017.

Skriv om du deltager i hele arrangementet eller kommer og hører de par oplæg, der har mest relevans for dig.

Læs mere: http://projects.au.dk/aarhus2017/student-involvement/master-theses/