Outreach

SunTune - højeffektive solceller ved tuning af solens spektrum med nanooptisk forstærkning

Den årlige energiindstråling fra Solen på Jorden er næsten 10.000 gange større end vores globale årlige energiforbrug. Desværre er udnyttelsen af al denne energi stadig ikke tilstrækkelig omkostningseffektiv. For at forbedre dette må man udvikle billigere solceller og/eller øge deres effektivitet. Standardsolceller vil normalt miste mindst 70 % af den indkommende solenergi, blandt andet fordi det langbølgede lys ikke bliver absorberet.

SunTune vil udnytte det langbølgede lys ved at ændre farvespektret for sollyset i cellen, således at det passer bedre til det område, hvor strømdannelsen er effektiv. Til det formål benyttes en metode, hvor to langbølgede fotoner, der ellers ville gå tabt, omdannes (opkonverteres) til én foton med højere energi, som så kan generere strøm i cellen. SunTune vil optimere denne proces vha. avanceret nanoteknologi inde i solcellen. Dette giver generelt mere solcellestrøm – ikke mindst morgen og aften, hvor der er meget langbølget lys.

Projektet studerer de bagvedliggende mekanismer og udvikler materialer, der giver den mest effektive lysomdannelse. Konsortiet består af en unik samling af danske og udenlandske forskere med ekspertise, der er central for projektets udførelse, og af repræsentanter for danske virksomheder, som dels er aktive inden for fremstillingen af solceller, og dels ønsker at bruge dem til el-produktion.

SunTune vil således bidrage til målsætningen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.