Aarhus University Seal

Seminar: Byens rum, Aarhus 2017 og evaluering

Hvordan udvikles byens rum i 2017-projekter? Et seminar om byudvikling, Aarhus 2017 og evaluering vil kaste lys over dette.

Info about event

Time

Monday 11 April 2016,  at 12:00 - 17:00

Location

AIAS, Bygning 1632, lokale 203 ("Kollokvierum")

Vi ønsker med workshoppen at bringe en række forskellige parter sammen, der snævert kan bidrage til udviklingen af en evaluering af denne målsætning og som bredere kan diskutere, hvilke byudviklingspotentialer, der er i Aarhus 2017.

Aarhus 2017 har som målsætning at: "Aarhus 2017 skal underbygge udviklingen af åbne og levende bymiljøer, der fremmer fællesskab med plads til forskellighed."

Vi vil i evalueringen gerne tage udgangspunkt i de byudviklingsprojekter, der er en del af Aarhus 2017. Vi inviterer derfor alle 2017-projekter, der arbejder med byudvikling til at deltage. Målet med workshoppen er at diskutere velegnede evalueringsmetoder og -tilgange.

Har I derudover lyst til at bidrage med en kort præsentation af jeres 2017-projekt, er I meget velkomne til dette. Man har mulighed for at bidrage til programmet med oplæg af max 15 minutters varighed. Skriv til Helle Laursen på h.laursen@dac.au.dk senest d. 23. marts 2016 med emne og kort introduktion til indholdet.

Workshoppen arrangeres i samarbejde med Urban Orders (URO), et forskningsnetværk, som undersøger relationen mellem byens borgere og byens rum og dets indflydelse på byudviklingen. URO ønsker ligeledes at udvikle nye forskningsmetoder ved brug af en tværfaglig tilgang, som skal danne platform for fremtidige udviklinger af globale byer. Indblik i de forskellige 2017-projekter og ikke mindst deres forskellige tilgange kan således bidrage til den videre forskning af byens rum.

Program for seminardag 11/4:

12.00-12.45  Frokost og uformel præsentation af deltagerne

12.45-13.00 Oplæg om evalueringen af Aarhus 2017 ved rethinkIMPACTS 2017

13.00-14.00 Oplæg fra URO: ”Borgerinddragelse og selvorganisering. Erfaringer fra et igangværende forskningsprojekt”.

14.00-14.15 Pause

14.15-15.15 Præsentation af udvalgte 2017 byudviklingsprojekter

15.15-15.30 Pause: Kaffe og kage

15.30-16.45 Workshop: Hvordan evaluerer vi ”udviklingen af åbne og medlevende bymiljøer”?

16.45-17.00 Opsamling, hvordan samarbejder vi fremadrettet?

Tilmelding foregår ved at sende en mail til h.laursen@dac.au.dk med antal og navne på deltagere, samt hvilket projekt du/I repræsenterer. Skriv "Byens rum, Aarhus 2017 og evaluering" i emnefeltet. Tilmeldingen skal være modtaget senest d. 31. marts 2016.