Om dNmark (DK)

Om dNmark

Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof (N). For lidt kvælstof fører til nedsat fødevareproduktion, mens for meget kvælstof er skadeligt for miljøet og folkesundheden.

DNMARK  er en tværfaglig forskningsalliance, der peger på nye ideer til, hvordan man kan optimere brugen af kvælstof. Idéerne skal være bæredygtige forstået på den måde, at de både skal forbedre ressourceeffektiviteten og folkesundheden samt sikre en mindre miljø- og klimabelastning.

Bag alliancen står danske og udenlandske  universiteter samt en række partnere fra erhvervslivet, herunder landbrugs- og følgevirksomheder samt offentlige myndigheder og interesseorganisationer.

Læs brochure om projektet på dansk eller på engelsk.