dMark

De mange sider af kvælstof

Introduktion til forskellige perspektiver på kvælstof. Indhold produceret af Horizon2020 projektet NitroPortugal. Videnskabelig redaktion: Mark Sutton (Centre for Ecology and Hydrology, UK), Claudia Cordovil (Universidade de Lisboa, PT), og Tommy Dalgaard (Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, DK). Dansk oversættelse støttet af DNMARK Research Alliance.

Fact sheets og Research briefs nu tilgængelige

Nu kan du blive klogere på det arbejde, som er blevet udført af PhD’ere og Post.doc’ere i dNmark Alliancen. Du kan bl.a. læse om Landskabsmodellen, anvendelse af nye affaldsbaserede gødninger blandt danske landmænd og det historiske perspektiv på nitrat i drikkevand.

Du finder siden med Fact sheets her

Du finder siden med Reseach briefs her

Om forskningsalliancen

Folder om projektet (get english folder here)DNMARK er finansieret af en fem-årig bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd, som pr. 1. april 2014 blev til Innovationsfonden

Konferencer

Forskningsalliancen DNMARK afholdt international konference i Århus 26-28 juni 2017. Se mere på konference hjemmesiden.