Aarhus Universitets segl

Velkommen til CliFVac-projektet:

Omstilling til klimavenlige ferieformer


CliFVac-projektet handler om de sociokulturelle aspekter af den grønne omstilling – med særligt fokus på ferie- og rejselivet. Projektet interesserer sig grundlæggende for de processer, hvorigennem klima- og bæredygtighedshensyn bliver integreret i menneskers livsverden. I den forbindelse interesserer vi os især for de sociale og konventionelle mediers rolle i omstillingsprocesserne og for de uformelle læringsprocesser, hvorigennem ny adfærd – nye kompetencer og nye forestillinger om det gode liv – bliver udviklet.

Der er brug for omfattende teknologisk udvikling, for at vi kan gennemføre den helt nødvendige reduktion af drivhusgasudledningerne. Men vi klarer aldrig den grønne omstilling uden sociale og kulturelle ændringer, altså ændringer i folks normer og adfærd. Netop ferielivet er ét af de områder, hvor der er brug for bæredygtig omstilling. Flyrejser til nære og fjerne destinationer, krydstogter og andre af de hidtil dominerende ferieformer er alle ansvarlige for store og hastigt stigende CO2-udledninger (indtil covid-19 satte en midlertidig stopper for udviklingen), men samtidig er ferie- og rejselivet forbundet med væsentlige kulturelle og sociale værdier. En omstilling til nye ferieformer er potentielt en omstilling væk fra ferieformer, som folk holder af. Det er derfor vigtigt at forstå de sociokulturelle processer, hvorigennem mere klimagunstige men samtidig tiltrækkende ferieformer kan udvikles.

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfonds tematiske midler vedrørende Grøn Omstilling.

Varighed: Januar 2022 – juli 2025

Projektpartnere

Internationale partnere

  • Ana Horta, Instituto de Ciéncias Sociais, Universidade de Lisboa
  • Stefan Bengtsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Unive