Aarhus Universitets segl

Om projektet

Vi læser i stigende grad tekster via digitale medier, og det ændrer måden vi læser på. At være læser i en digital tid, hvor man kan læse på en smartphone eller en tablet medfører muligheder for at skifte imellem forskellige mediers interfaces, hvor man skal både læse, lytte, se, og røre, når man læser. Forskellige interfaces giver altså mulighed for forskellige sensoriske oplevelser.

Projektet vil i en skolekontekst:

  • undersøge, hvad der karakteriserer multisensorisk læsning; dette sker bl.a. gennem empiriske studier af didaktiske fordele ved konkrete læsepraksisser, blandt andet lydbogs-læsning og app-læsning, hvor flere sanser aktiveres;
  • gentænke læseaktiviteten og udvikle multisensoriske læsningskompetencer hos skolebørn, hvilket kan bidrage til at øge børnenes digitale kompetencer, deres læselyst, engagement i læsningen samt styrke deres faglige selvtillid – dvs. også æsere med negative oplevelser af egne læserkompetencer;
  • udfordre ideen om, at læsning foregår bedst via visuel "deepreading" og ønsker at udforske de oplevelses- og læringsmæssige fordele ved at tilgå tekster taktilt, interaktivt og lydligt.

Projektets forløb:

  • 2019: Iagttagelse af læsning via papirbog, lydbog og digital fortælling på 6. og 8. årgang
  • 2020-21: Forløb med 8 ordblinde i 8. kl., der lytter til podcasts og lydbøger  => lyttestrategier => Lydakademiet
  • 2020: Survey-undersøgelse af læse- og medievaner på 6. og 8. kl. 
  • 2021: Udvikling af digitale læsestrategier i to 6. kl., der læser e-bøger => Skærmakademiet
  • Udvikling af undervisningsmateriale i form af bl.a. videoer med strategier for multisensorisk digital læsning og lyttelæsning

Finansiering

The Novo Nordisk Foundation’s open calls for humanitarian and social purposes has granted funding for the project Reading Between Media from 2019-2022.

Partnere