Introduktion

Stråleterapi er en kendt måde at behandle kræft på. Metoden udnytter høj-energisk(e) lys eller partikler til at beskadige kræftvævet. Strålen kan formes efter ønske, så man kan ramme et tredimensionelt volumen med høj præcision, hvormed man kan minimere stråling til det raske væv.

For at sikre at man leverer den rette mængde stråling til det område man sigter efter, er man nødt til at bruge instrumenter, som kan måle strålingen. Her kommer dosimetri ind i billedet, idet det er en metode til måling af afsat energi.Typisk bruges dosimetre, som kan måle i specifikke punkter eller i et plan, hvilket ikke giver rumlig information i tre dimensioner.
I vores gruppe samarbejder medicinske fysikere på Aarhus Universitetshospital med materialefysikere på Institut for Fysik og Astronomi om at udvikle nye dosimetriske materialer. Dosimetrene består hovedsageligt af silikone, hvori der er indlejret strålingssensitivt materiale, hvorfor den afsatte energi kan udlæses i tre dimensioner med høj præcision.

Når man bestråler et område nær fx mellemgulvet eller lungerne kan der være en stor bevægelse af indre organer forårsaget af blærefyldning, respiration, hjerteslag, fordøjelse m.m. Derfor er visionen, at disse dosimetre, som også er deformerbare og desuden kan støbes til enhver tænkelig form, kan bruges til at forske i forbedring af de nuværende teknikker, som tager højde for disse bevægelser.

Projektet er finansieret af Novo Nordisk fonden og involverer blandt andet fem PhD’er og en postdoc.