Aarhus University Seal

Introduktion til projekter med sorte soldaterfluer/Black Soldier Flies

De projekter der tager udgangspunkt i fluelaboratoriet handler primært om insekternes respons til miljøfaktorer, bl.a. diæt, temperatur og fugtighed, men kan omhandle andre effekter som indeholder mere traditionel genetik, som f.eks. indavl og selektion. Tilgangen er primært grundvidenskabelig og drevet af vores nysgerrighed, men kan også have mere anvendte perspektiver, f.eks. bedre udnyttelse af ressourcer eller optimering af livshistorie.

Nedenfor findes eksempler på mulige projekter fra nogle (men bestemt ikke alle) de områder vi arbejder med. Nogle projekter kræver mere udvikling end andre før de er klar, men for alle gælder det at den studerende vil være en vigtig del af denne lærerige idéudviklingsproces.

Beskrivelse af forskningsemner:

Jeg studerer de adfærdsmæssige, fysiologiske og molekylære mekanismer og tilpasninger, der tillader organismer at overleve. Temperatur er en miljøfaktor, der påvirker populationer, fordi temperaturændringer forekommer mere eller mindre uforudsigeligt på forskellige tidsskalaer, f.eks. over et døgn, over et år og mellem forskellige år. Studier af hvordan organismer i evolutionær forstand tilpasser sig til variable temperaturer er således relevante for forståelsen af tilpasning og dynamikken mellem miljø (f.eks. klima) og biologiske systemer. Desuden er temperatur også en miljøfaktor der er påvirket af menneskelig aktivitet, så viden om organismers evne til at tilpasse sig miljøændringer er også en forudsætning for succesfuldt at planlægge og udføre naturbevarelse.

Eksempler på projekter:

  • Genetic and phenotypic variation among factory stocks of flies
  • Expression of phenotypic variation in response to environmental conditions
  • Food conversion efficiency under different conditions
  • Selection for increased performance and correlated responses
  • The relationship between thermal preference, thermal optimum and extreme thermal tolerance
  • The effect of developmental conditions for adult lifespan and performance during ageing
  • Epi-genetic effects of temperature acclimation (and other factors)

The effects of different microbiota on performance (collab. with Andreas Schramm)

Kurser som anbefales:

Evolutionsgenetik, eksperimentel evolutionærbiologi og gerne et molekylært eller fysiologisk fag (f.eks. øko-fysiologi, conservation fysiologi, molekylær fysiologi, Introduktion til bioinformatik)

Kontakt: Jesper Givskov Sørensen, jesper.soerensen@bio.au.dk, Section for Genetics, Ecology & Evolution,Tel: +45 871 56532; Mobile: +45 30183160

https://sorensenlab.wordpress.com/