Sanselig og symboliserende selvorientering i pigers og drenges tegninger - Foredragsrækken Barnestreger

Foredrag v. Anne Maj Nielsen, ph.d., lektor i pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet

Info about event

Time

Wednesday 20 March 2019,  at 14:35 - 14:35

Location

Aarhus C

Barnestreger v. Anne Maj Nielsen

 

Sanselig og symboliserende selvorientering i pigers og drenges tegninger

Anne Maj Nielsen, ph.d., lektor i pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet

I pigers og drenges tegninger kan vi se, hvad de er interesserede i at forholde sig til ved at tegne det, og vi kan se, hvordan de fremhæver særlige ting i deres verden, mens andet ikke kommer til syne.

Tegninger medierer, dvs. giver form og udtryk til forhold mellem barnet og betydninger og værdier blandt væsentlige andre mennesker i barnets sociale liv. Tegninger medierer også betydninger og værdier, barnet møder i kulturens og de sociale mediers billeder, og tegninger giver form og udtryk til spørgsmål og forhold, som barnet bearbejder i udviklingen af selvforståelse og identitet. Det er for eksempel betydninger og værdier knyttet til spørgsmål som ”hvem er jeg?”, ”hvad er jeg – og hvad kan jeg være – som pige og dreng?”

Foredraget viser ligheder og forskelle i pigers og drenges tegninger og selvorienteringer i et historisk perspektiv.

Barnestreger – Kvindemuseets foredragsrække om børnetegninger

Hvad er en børnetegning? Hvorfor tegner børn? Hvad kan vi lære om børn ved at undersøge deres tegninger?

Under titlen Barnestreger ønsker Kvindemuseet de kommende år at sætte fokus på børns tegninger. I løbet af foråret sker det gennem en kort foredragsrække med tre eksperter i børnetegninger og børnekultur.

Her vil vi i første foredrag få en generel introduktion til hvad børnetegninger er og hvordan vi kan understøtte børns tegning. Det sker den 27. februar ved kunstformidler og børnetegningsforsker Naja Pedersen. Det andet foredrag i rækken undersøger med særligt fokus på kønsforskelle, hvordan børn forholder sig til sig selv og deres omgivelser gennem tegninger. Det er den 20. marts ved lektor i pædagogisk psykologi Anne Maj Nielsen. Sidste og tredje foredrag dykker ned i udvekslingen mellem børn og voksnes billedproduktion ved at undersøge børnetegningen som kunstnerisk ideal i Danmark i både 1800-tallet og 1930’erne. Og det finder sted den 8. maj ved professor i børnelitteratur Nina Christensen.

Praktisk info

Tidspunkt: 17.00-18.30. Foredraget varer cirka 45 minutter, hvorefter der vil være en pause på et kvarter efterfulgt af cirka 30 minutter til spørgsmål og diskussion.

Adresse: Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.

Pris: Entrépris til museet. Voksne (også pensionister): 65,- kr. // Studerende: 50,- kr. // Børn og unge under 18 år: Gratis.

Tilmelding: Send en mail til kontakt@kvindemuseet.dk