Biblioteka krajowa  - Polska 

Na tej stronie znajdziesz przetłumaczone artykuły i dokumenty EJP SOIL, a także linki do powiązanej krajowej literatury, działań i wydarzeń.

 

Na początku 2020 r. rozpoczął się Europejski Wspólny Program EJP SOIL, w którym biorą udział partnerzy z 24 krajów europejskich. Celem jest stworzenie  warunków sprzyjających  zwiększeniu udziału gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie tych zmian, zrównoważona produkcja rolna, świadczenie usług ekosystemowych, a także zapobieganie degradacji gleb i przywracanie ich funkcji.

Wiadomości

Przetłumaczone artykuły

Powiązana literatura polska

Inne powiązane dokumenty

Wydarzenia EJP SOIL po polsku

Inne wydarzenia krajwe