Národná knižnica - Slovensko

Na tejto stránke nájdete preložené články a dokumenty EJP SOIL, ako aj odkazy na príslušnú národnú literatúru, aktivity a udalosti.

Európsky spoločný program EJP SOIL sa začal začiatkom roku 2020, do ktorého boli zapojení partneri z 24 krajín Európy. Cieľom je zvýšiť príspevok poľnohospodárskych pôd k hlavným spoločenským výzvam, ako sú prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmierňovanie, udržateľná poľnohospodárska výroba, poskytovanie ekosystémových služieb, ako aj prevencia a obnova degradácie pôdy a krajiny.

Nové články

Preložené články

Literatúra týkajúca sa krajiny

Ostatné významné dokumenty

EJP SOIL podujatia našej krajiny

Národné podujatia týkajúce sa našej krajiny