Nacionalna knjižnica - Slovenija

Na tej strani najdete prevedene članke in dokumente EJP SOIL ter povezave do ustrezne povezane literature, dejavnosti in dogodkov.

 

Evropski skupni program EJP SOIL se je začel v začetku leta 2020. Sodelujejo partnerji iz 24 držav v Evropi. Cilj je povečati prispevek kmetijskih tal k ključnim družbenim izzivom, kot so prilagajanje in ublažitev podnebnih sprememb, trajnostna kmetijska proizvodnja, zagotavljanje ekosistemskih storitev ter preprečevanje in obnova propadanja zemljišč in tal.


Novice

Prevedeni članki

Povezana slovenska literatura

Drugi relevantni dokumenti

EJP SOIL dogodki v Sloveniji

s programom EJP SOIL povezani dogodki v Sloveniji