Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vindtunnel

Recirkulerende lavtryksvindtunneler

                                           AWTSI 2004 vindtunnel

Tegning af H. Bechtold/foto af P. Nørnberg

Vindentunnelerne bruges til tværfaglige videnskabelige studier af aerosoldannelse og -transport (på Mars og på Jorden), korn-elektrificering, magnetiske egenskaber, erosion, tæthed/vedhæftning, vandtransport, UV-induceret mineralogi, bakteriernes overlevelse og meget andet.

Vindtunnelerne er tilgængelige for nationale og internationale samarbejdspartnere og rumagenturer til videnskabelige eksperimenter, instrumentafprøvning, kalibrering og kvalificering. De er finansieret af Aarhus Universitet, Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og Villum Kann Rasmussen Fonden.

Lavtryksvindtunnelerne drives i dag under Institut for Fysik og Astronomi i Planetologi Laboratoriet. For adgang til disse kontakt Jonathan P. Merrison.

                                          AWTSII 2010 vindtunnel

Fotos af P. Nørnberg

Funktionerne i de to vindtunneler er lidt forskellige. For 2010 vindtunnelen, som er indkapslet i en ~ 2,5 x 8 m tank, er prøvevolumen meget større end i AWTSI, som er et rør med et tværsnit på 40 cm, hvilket giver et ca. 0,5 m langt prøveareal. Bortset fra størrelsen af prøvevolumen, er de opnåelige miljømæssige forhold meget ens.

Tegning af H. Bechtold