Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vindtunnel faciliteter

Institut for Geoscience har to åbne vindtunneler som i dag er en del af Aarhus Universitet vindtunnellaboratorium. De anvendes til undersøgelser af sandtransport. Laboratoriet har også adgang til to (lukkede kredsløb) vindtunneler placeret i vakuumkamre. Disse kan fungere under lavt tryk og anvendes til eksperimenter med Mars overfladesimulering.

Ovennævnte vindtunneler blev suppleret med dels et biokammer, som er specielt konstrueret til langsigtede mikrobiologiske forsøg under Marslignende atmosfære- og UV-forhold, dels to mindre miljøkamre til kemiske og fysiske studier af overfladereaktion.

Ud over at være et instrument beregnet til grundforskning bruges vindtunnelerne også i instrumentudvikling, til kalibrering og til tests af solpaneler og andre genstande, der er konstrueret til at fungere i det støvede, kolde og tørre miljø på Mars.

Mars Exploration Rover (NASA)

Mars Simuleringslaboratoriet har arbejdet tæt sammen med Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. NBI var ansvarlig for magnetforsøgene på NASAs Mars Pathfinder i 1997 og ligeledes for magneteksperimenter på de to NASA Mars Exploration Rovers, som landede på Mars i januar 2004. Eksperimenter med magnetisk støvopsamling og kvantificeringseksperimenter med Mössbauer spektroskopi og røntgenfluorescens var en del af NBIs vindtunneleksperimenter.