Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vindtunnel faciliteter

Institut for Fysik og Astronomi har to åbne vindtunneler, som anvendes til undersøgelser af sandtransport og to vindtunneler placeret i vakuumkamre (lukkede kredsløb). De to vindtunneler med lukkede kedsløb kan fungere under lavt tryk og bruges til eksperimenter med Mars overfladesimulering. Begge vindtunneler er en del af Planetologi Laboratoriet.

Ovennævnte vindtunneler blev suppleret med dels et biokammer, som er specielt konstrueret til langsigtede mikrobiologiske forsøg under Marslignende atmosfære- og UV-forhold, dels to mindre miljøkamre til kemiske og fysiske studier af overfladereaktion.

Ud over at være et instrument beregnet til grundforskning bruges vindtunnelerne også i instrumentudvikling, til kalibrering og til tests af solpaneler og andre genstande, der er konstrueret til at fungere i det støvede, kolde og tørre miljø på Mars.

Mars Simuleringslaboratoriet har arbejdet tæt sammen med Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. NBI var ansvarlig for magnetforsøgene på NASAs Mars Pathfinder i 1997 og ligeledes for magneteksperimenter på de to NASA Mars Exploration Rovers, som landede på Mars i januar 2004. Eksperimenter med magnetisk støvopsamling og kvantificeringseksperimenter med Mössbauer spektroskopi og røntgenfluorescens var en del af NBIs vindtunneleksperimenter.