Calls

Field archaeologists wanted for excavation in Ribe

Sydvestjyske Museer og projektleder, professor Søren Sindbæk, Centre for Urban Network Evolutions, AU, søger to udgravningsassistenter til deltagelse i udgravning af ca. 150 m2 fint stratificerede kulturlag fra Ribes ældste tid, 8. og 9. årh.

Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og igangsættes i første halvår 2017.

Deadline: 24. april 2017

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4458354