Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Køn og akademia – CfP, Kvinder, Køn & Forskning

Call for papers

2018.04.03 | Anne-Mette Pedersen

Køn i akademia var titlen på et stort forskningsprojekt omkring årtusindeskiftet. Det handlede om kvinders vej gennem det højere uddannelsessystem og tegnede et billede af et system med stadig flere kvindelige studerende og ansatte, men også præget af patriarkalske strukturer, som fastholdt kvinder – og mænd - i på forhånd givne roller. 10-15 år senere er de patriarkalske strukturer og heteronormative logikker ikke længere (helt) så urokkelige, og spørgsmålet er, hvilken rolle køn idag spiller i den akademiske verden. Udvikling af safe spaces, etablering af trans studier, aktivisme mod sexisme på universiteter i kølvandet af MeToo-bevægelsen, og (studenter) initiativer som fx Fællesskab for Kritiske Antropologer og FRONT, der sigter mod at afkolonialisere undervisningspensummet og gøre op med diskriminerende strukturer på universitetet, har skabt opmærksomhed om problematiske dimensioner i den akademiske kultur. Samtidig har grænserne omkring akademia rykket sig fx i forhold til professionsuddannelserne – men også i forhold til forståelsen af en akademisk uddannelse. Fremdriftsreform, budgetteringsmodeller og dimensionering resulterer i nye studiereformer, præget af hensynet til gennemførsel og efterfølgende beskæftigelse.

Med dette temanummer af Kvinder, Køn & Forskning vil vi derfor stille spørgsmålet om køn i akademia på ny og placere det ind i den nutidige kønsforskning. Hvordan gør køn (ikke) en forskel i akademia? Hvad er køns rolle i forhold til kategorier som fx klasse, etnisk baggrund, funktionsnedsættelse eller seksualitet, og hvordan udspiller denne intersektionelle forankring sig i akademia? Hvis ligestilling i dag er et spørgsmål om mere end bare køn, hvordan vil akademisk ligestilling og ligestilling i akademia se ud, og hvordan kan den opnås? Hvordan er (kønnede og kønnende) magt og magtforhold knyttet til akademiske praksisser? Hvad er akademias affektive og emotionelle økonomier, og hvordan spiller de sammen med køn (og andre krydsende katgorier)? Disse (og andre) spørgsmål ønsker vi at adressere i dette nummer af Kvinder, Køn & Forskning. Vi inviterer derfor til indsendelse af bidrag – historisk, nutidigt, kvantitativ, kvalitativ, teoretisk, metodisk og metodologisk reflekterende – som fx handler om

  • akademisk forskning, viden og uddannelse i et (intersektionel) kønsperspektiv
  • udannelsespolitik og akademias politiske dimensioner
  • (kritisk) universitetspædagogik
  • dimensioner af (u)lighed og (u)ligestilling i akademia som uddannelsessted og arbejdsplads
  • akademisk (studenter) aktivisme og aktivistisk samarbejde mellem akademia og samfundet
  • vidensproduktion, magt og teknologi

såvel som andre relevante bidrag. Nummerets temaredaktion består af Ning de Conick-Smith, Aarhus Universitet, Sebastian Mohr, Karlstads Universitet og Julia Suárez-Krabbe, Roskilde Universitet.

Deadline for indsendelse af abstracts: 20.05.2018 (max 1 side; inkl. kort forfatterbiografi)

Deadline for indsendelse af artikler: 09.09.2018

Artikler må maksimalt fylde 45.000 anslag alt inklusive (se skrivevejledningen på Kvinder, Køn & Forsknings hjemmeside. Tekster modtages på dansk og nordisk (svensk/norsk).

Abstract sendes til redaktionssekretæren på redsek@soc.ku.dk. Redaktionen modtager også gerne boganmeldelser, essays eller debatindlæg, der relaterer til ovennævnte områder.

Research news