Become a volunteer

Bliv frivillig dataindsamler for rethinkIMPACTS 2017

rethinkIMPACTS 2017 vil i det kommende år - i tillæg til mange andre undersøgelser - foretage en række publikumsundersøgelser af både Mega Events, Fuldmåne Events og de mange øvrige events. Vi kommer rundt i hele regionen for at undersøge, hvordan borgerne oplever at tage del i de mange Aarhus 2017-events. 

Til dette formål har vi løbende brug for en række frivillige, som kan hjælpe os med at indsamle data om publikums oplevelse af de mange Aarhus 2017-events rundt omkring i regionen.

I praksis består dataindsamlingen oftest i at rette henvendelse til publikum ved det pågældende arrangement og bede om lov til at sende dem et kort spørgeskema om deres oplevelse. Vi arbejder dog løbende på at udvikle vores dataindsamlingsmetoder, så det er muligt, at der på sigt vil være mulighed for f.eks. at gennemføre korte kvalitative interviews på stedet.

Som frivillig dataindsamler får man mulighed for at opleve Aarhus 2017 på en anderledes måde samtidig med, at man får værdifuld praktisk erfaring med dataindsamling ved kulturevents. 

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at indsamle data om publikums oplevelse af forskellige Aarhus 2017-events, kan du søge om medlemskab i vores Facebook-gruppe, hvor den primære kommunikation samt tilmelding til konkrete opgaver foregår.

 

Kontakt gerne projektkoordinator Christina Godsk Mogensen for mere information.