Become a Volunteer

Bliv frivillig dataindsamler for rethinkIMPACTS 2017

rethinkIMPACTS 2017 vil i det kommende år - i tillæg til mange andre undersøgelser - foretage en række publikumsundersøgelser af både Mega Events, Fuldmånebegivenheder og de mange øvrige events. Vi kommer rundt i hele regionen for at undersøge, hvordan borgerne oplever at tage del i de mange Aarhus 2017-events. 

Til dette formål har vi løbende brug for en række frivillige, som kan hjælpe os med at indsamle data om publikums oplevelse af de mange Aarhus 2017-events rundt omkring i regionen. Læs mere om kommende opgaver her.

Hvad går opgaven ud på?
Som frivillig dataindsamler er du ”i marken” ved udvalgte events. Her er din opgave at få publikum til deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres oplevelse af arrangementet – de skal ikke svare på stedet, så et telefonnummer eller en e-mailadresse er alt, hvad vi behøver. Vi bruger iPads som redskab ved dataindsamlingerne – og vi sørger selvfølgelig for en grundig intro hver gang!

Vi arbejder løbende på at udvikle vores dataindsamlingsmetoder, så det er muligt, at der på sigt også vil være mulighed for f.eks. at gennemføre korte kvalitative interviews på stedet.

Hvad får du ud af det?
Som studerende er det en oplagt mulighed for at tilegne sig værdifuld praktisk erfaring med at gennemføre dataindsamling med kvantitative publikumsundersøgelser ved kulturelle events. Samtidig får du oveni hatten muligheden for at opleve en masse Aarhus 2017-events på en anderledes måde.

Alle frivillige tilbydes desuden en Aarhus 2017-mulepose – derudover vil der ved bestemte events være visse andre goder (oftest fribilletter) tilknyttet rollen som frivillig. Ved de fleste arrangementer vil der være drikkevarer og snacks – og ved events ude i regionen vil vi som oftest kunne være behjælpelig med transport.

Hvem er du?
Det er ikke vigtigt for os, om du læser antropologi, statskundskab, medievidenskab eller noget helt fjerde – det vigtigste er, at du er imødekommende af sind og har mod på at henvende dig til fremmede mennesker – primært på dansk, men eftersom der i løbet af året også forventes en del turister, gør det heller ikke noget, hvis du ikke er bange for at slå over i gebrokken engelsk.  

Tilmeld dig nu
Hvis du har lyst til at hjælpe os med at indsamle data om publikums oplevelse af forskellige Aarhus 2017-events, kan du søge om medlemskab i vores Facebook-gruppe, hvor den primære kommunikation samt tilmelding til konkrete opgaver foregår.

Kontakt gerne projektkoordinator Christina Godsk Mogensen for mere information.